กาญจนบุรี สังขละ เสน่ห์เมืองงามแห่งทิศประจิม

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : กาญจนบุรี สังขละ เสน่ห์เมืองงามแห่งทิศประจิม 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 22 - 24 กันยายน 2563

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 5,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

Visitors: 9,485