สูงวัยเที่ยวไทยไปทะเล เที่ยวกระบี่ครั้งนี้ ดีต่อใจ (ออกเดินทางจากเชียงใหม่)

สูงวัยเที่ยวไทย ไปทะเล เที่ยวกระบี่ครั้งนี้ ดีต่อใจ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 2 - 4 พฤศจิกายน 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 13,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง สนามบินกระบี่ เขาขนาบน้ำ - อ่าวนาง

 

07.30 น.          ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินดอนเมือง บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

08.55 น.         พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน Air Asia (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที)

 

10.20 น.          เดินทางถึงสนามบินกระบี่  

 

กลางวัน                                                                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

ยามบ่าย     นำท่านชมความงามทางธรรมชาติกับสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ นั่นก็คือ

เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ดังของเมืองกระบี่ เกิดจากเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งตระหง่านขนาบแม่น้ำกระบี่จากด้านหน้าตัวเมือง โดดเด่น สวยงาม ใครมาเยือนตัวเมืองจังหวัดกระะบี่ ต่างมองเห็นได้เด่นชัด 

Visitors: 27,411