สูงวัยเที่ยวไปทะเลตะวันออก พัทยา ลั้ลลามาสัตหีบ

สูงวัยเที่ยวไปทะเลตะวันออก พัทยา ลั้ลลามาสัตหีบ 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : 9 - 10 ตุลาคม 2563

ราคาท่านละ : 5,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

Visitors: 27,405