พักกาย พักใจ สูงวัยห่างไกลโควิด เที่ยวเชียงราย

พักกาย พักใจ สูงวัยห่างไกลโควิด เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : 21 - 23 ตุลาคม 2563

ราคาท่านละ : 9,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

Visitors: 27,404