สูงวัยเที่ยวไทย ไปทะเลพังงา ลั้ลลามาภูเก็ต

สูงวัยเที่ยวไทย ไปทะเลพังงา ลั้ลลามาภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : 26 - 28 ตุลาคม 2563

ราคาท่านละ : 12,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

Visitors: 27,411