พาสูงวัย หนีร้อน ไปนอน หลีเป๊ะ มนต์สเน่ห์แห่งท้องทะเลไทย น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา

พาสูงวัย หนีร้อน ไปนอน หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 23 - 25 มีนาคม 2565

ราคาท่านละ  13,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 3 คัน

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - สตูล - ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

04.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14 เคาน์เตอร์ 14 – สายการบิน Nok Air( เข้าประตู 14 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

06.00 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD 70 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที )

07.25 น.     ถึงสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้น เดินทางเข้าเมืองสตูล โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง     

               พาแวะรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

10.30 น.     เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล

12.00 น.     นำทุกท่านลงเรือ Speed Boat  สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน ถึง เกาะตะรุเตา  จากนั้นชมศูนย์นิทรรศการและนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา

 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ แบบบุพเฟ่ต์ปิคนิค

ยามบ่าย      นำท่านแวะชมเกาะไข่   นำคณะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลพร้อมให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

ยามเย็น        เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก สิตาบีชรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

*** ที่พักแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนด้านล่าง กับ โซนด้านบน

                 จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก หรือ เดินชมวิถีชีวิตชาวเลมอร์แกนด์ ที่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ

ยามค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (การเดินทางไปร้านอาหาร ใช้รถ taxi บนเกาะ ลักษณะดังรูป นั่งคันละ 3 ท่านค่ะ...ขากลับเดินกลับที่พักตามอัธยาศรัย)

หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ที่ถนนคนเดิน

เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

เกาะหลีเป๊ะ – ดำน้ำดูปะการัง - เกาะหินซ้อน - เกาะผึ้ง - หาดทรายขาว เกาะราวี - อ่าวสอง - เกาะหินงาม

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

*** แนะนาให้ใส่เสื้อผ้า และรองเท้า ที่เปียกน้าได้

ยามสาย        นำท่านนั่งเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้นดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหิน ที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

 

     ได้เวลาพอสมควรนำทุกท่านออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่านไปชมความสวยงามของ เกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

กลางวัน        นำทุกท่านเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี

                    บริการอาหารกลางวัน บนเกาะแบบบุพเฟ่ต์ปิคนิค

ยามบ่าย      นำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

 

จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก และนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวางปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 ได้เวลาพอสมควร สมควรแก่เวลาเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก สิตาบีชรีสอร์ท ชำระร่างกาย

***โปรแกรมดำน้ำอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศที่เดินทาง ณ ขณะนั้น***

ยามค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (การเดินทางไปร้านอาหาร ใช้รถ taxi บนเกาะ  นั่งคันละ 3 ท่านค่ะ...ขากลับเดินกลับที่พักตามอัธยาศรัย)

เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

เกาะหลีเป๊ะ -  ท่าเรือปากบารา – สตูล - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์  อิสระให้คณะ เดินเล่นและเก็บภาพยามเช้าบริเวณด้านหน้าที่พัก

ยามสาย        เก็บประสบการณ์  บันทึกความประทับใจจัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ท  

11.00 น.        เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

          สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ยามบ่าย   นำทุกท่าน แวะช้อบก่อนกลับ ณ ตลาดกิมหยง

18.55 น.    พร้อมเหินฟ้า กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD 507 (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 25 นาที )

 

20.20 น.    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 56,660