UNSEEN เชียงใหม่ อ่างขาง ฝาง เชียงดาว

UNSEEN เชียงใหม่ อ่างขาง ฝาง เชียงดาว 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  6 - 8 ธันวาคม 2563

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน


>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชียงใหม่ - วัดตับเต่า - พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) - ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน - บ่อน้ำพุร้อนฝาง

06.30 น. ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ PG 245 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั๋วโมง 20 นาที
 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อไปประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ***มื้อนี้ขอพาทุกท่านเปลี่ยนสไตล์อาหารไทย-เหนือ เป็นอาหารจีนยูนาน สุกี้ หมั่วโถ ร้านเด็ดร้านดังของอำเภอฝางค่ะ
 
ยามบ่าย นำท่านชมวัดถ้ำตับเต่า เป็นศาสนสถานโบราณเก่าแก่นานนับหลายร้อยปี วัดถ้ำตับเต่า เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า ดับเต้า หมายถึง การดับขี้เถ้า ที่เกิดจากการเผาไหม้ป่า เมื่อเรียกกันนานๆ เข้าก็เลยเพี้ยนกลายมาเป็นคำว่า ตับเตา จนกลายเป็นที่เรียกขานว่า ถ้ำตับเต่า และสร้างขึ้นในยุดในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด มีเพียงแค่ การสันนิษฐานตามสิ่งก่อสร้างในวัด นั่นก็คือ พระพุทธรูปไสยาสน์ องค์ใหญ่มีขนาดความยาว 9 เมตร สร้างด้วยเทคนิคการก่ออิฐถือปูนพอกด้วยยางไม้รักปิดทองในแบบศิลปะอยุธยา
พาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) และพิพิธภัณฑ์ โดยแวดล้อมไปด้วยชุมชนบ้านยางที่เงียบสงบและสวยงาม
นำทุกท่านกราบนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิมบ้างก็เรียก ศาลเจ้าแม่กวนอิม ชาวบ้านยาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวัดพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2524 และความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง คือ วัดแห่งนี้มีเพียงแม่ชีจำวัด โดยแม่ชีจะสวมชุดสีกากีแบบชาวจีน
จากนั้นเดินทางต่อไปประมาณ 40 นาที
แวะบ่อน้ำพุร้อนฝาง ตั้งอยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี ความน่าอัศจรรย์อยู่ในตัว ตรงที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นมาจากหินร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก (แม็กม่า) ไหลแทรกมาตามช่องหินขึ้นมาใกล้เปลือกโลก ทำให้ชั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อน้ำบาดาลไหลผ่านชั้นหินร้อนดังกล่าว จึงทำให้อุณหภูมิของน้ำนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดแรงดันมหาศาล และดันตัวเองผ่านรอยแยกของหินแกรนิตขึ้นมาบนพื้นผิวโลก จนเกิดเป็นน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมา โดยมีไอร้อน เป็นควันลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความร้อนของน้ำในบ่อน้ำพุร้อนนั้นมีความร้อนสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
***รวมค่าแช้น้ำแร่กลางแจ้งค่ะ***
ยามเย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 
ยามค่ำ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ฝาง โมเดิร์น รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
(ห้องพักจะเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง และ )... ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สอง ฮิโนกิแลนด์ - บ้านสวนโกหลัก - ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว - ถ้ำเชียงดาว

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
 
ยามสาย เดินทางไปฮิโนกิแลนด์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 
นำท่านชม ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ ที่นี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (แบบใหม่แกะกล่องร้อน ๆ) โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
จากนั้นชม โกหลัก สวนอินทผลัมที่สวนนี้เป็นแหล่งปลูกอินทผลัม ที่แรกของประเทศไทย ซึ่งกว่าจะกลายเป็นสวนอินทผลัมแห่งแรกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดร.ศักดิ์ ลำจวน เจ้าของสวนต้องใช้เวลาในการศึกษาสายพันธุ์ที่สามารถเพาะปลูกได้ในประเทศไทยนับ 10 ปี โดยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำ จนกลายเป็นสวนอินทผลัมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นน้ำอินทผลัมได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 
ยามบ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ณ บ้านระเบียงดาวโฮมสเตย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยท่านสามารถแชะภาพ ชมธรรมชาติ เพลิดเพลินไปกับวิวดอยหลวงเชียงดาว และสามารถสั่งชา กาแฟ ทานได้ตามอัธยาศัย (ค่ากาแฟ/อาหาร ไม่รวมในทัวร์)
ต่อด้วย ถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำ มีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้มากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและ ตรงหน้าถ้ำนี้เองเป็นที่ตั้งของ วัดถ้ำเชียงดาว
ยามเย็น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Aurora รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ห้องพักจะเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)
 
ยามค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สาม ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว - วัดบ้านเด่น - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
 
ยามสาย ชม ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งที่คู่ควรแก่การไปชม ศูนย์ฝึกช้างแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคืออยู่แวดล้อมกลางธรรมชาติภูเขาสูงของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวกันว่าที่นี่เป็นศูนย์ช้างที่มีความสวยงามที่สุดของภาคเหนือ ศูนย์แห่งนี้อยู่ขนานกับลำน้ำปิงนักท่องเที่ยวที่มาศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวควรมาในช่วงเช้าเท่านั้น
จากนั้นชม วัดบ้านเด่น ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความ วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความ ตั้งใจ ว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง)
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 
ยามบ่าย ก่อนอำลาเชียงใหม่ ได้เวลานำท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดต้นพยอม ให้เวลาท่านได้ที่่สัมผัสความเป็นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ อาหารเชียงใหม่ จัดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย และนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาค่อนข้างถูก จนคนในเชียงใหม่มักว่าใครอยากได้อะไรต้องไปหาที่กาด
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
 
14.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 228
 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6-8 ธันวาคม 2563

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

11,900 บาท/ท่าน

1,800 บาท/ท่าน

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
Ø ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
Ø ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง
ช่องทางการชำระค่าบริการ
Ø ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 109-266803-0
ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy
Ø ชำระโดยเงินสด
Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
เงื่อนไขการยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30– 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
Ø ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 16,694