ที่สุดแห่งอีสานเหนือ อุดรฯ บึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน

ที่สุดแห่งอีสานเหนือ อุดร บึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  10 - 13 มีนาคม 2564

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง –  สนามบินสกลนคร - บึงโขงหลง - ถ้ำกินรี นาคา - วัดภูทอก

06.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ

08.00 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9202 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

09.10 น.      เดินทางถึง สนามบินสกลนคร เดินทางต่อไปยัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด บึงกาฬ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ยามสาย        นำทุกท่านเยี่ยมชมถ้ำกินรี นาคา อีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่งถูกค้นพบ ซึ่งลักษณะหินมีรูปร่างเหมือนกับพญานาค ตามความเชื่อของผู้ที่นับถือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 
ยามบ่าย     นำทุกท่านชมความงาม วัดภูทอก ซึ่งในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น การเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้าง บรรไดเวียน ไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้ เดินแบบตรงทอดยาว จนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน รอบเขา ซึ่งจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะสู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น
 
ยามเย็น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม The One Hotel หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

หินสามวาฬ - อุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - วัดหลวงพ่อพระใส - ตลาดท่าเสด็จ

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักพร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
 
ยามสาย นำทุกท่านชมวิว หินสามวาฬ เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงาม
แปลกตา มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบางๆ

(เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถกระบะ4WD เดินชมหินสามวาฬระยะทางประมาณ 200 เมตร)

เดินทางต่อไปยังคำชะโนด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 
นำท่านมุ่งหน้าสู่ดินแดน เมืองบาดาลคำชะโนด กับตำนาน “พญานาค” มีเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับ “ผีจ้างหนัง” ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของทีมงานหนังเร่ที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้จ้างปริศนาเรื่องเล่ามากมายเกิดขึ้นที่ “ป่าคำชะโนด” บนเนื้อที่ราว 20 ไร่แห่งนี้ นับจากชาวบ้านม่วง บ้านเมืองไพร บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่เล่าว่าได้มีโอกาสได้พบเห็น ชาวเมืองคำชะโนดทั้งผู้หญิง ผู้ชายที่ไปเที่ยวงานบุญประจำปี หรือ “บุญมหาชาติ”ผู้หญิงคำชะโนดมายืมเครื่องมือ “ทอหูก” หรือ “ฟืม” ไปทดผ้าอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังมีตำนานเรื่องเล่า “ผีจ้างหนัง” ที่หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง ก็เกิดขึ้นที่ดินแดนป่าคำชะโนดแห่งนี้ด้วยเช่นกัน จะว่าไปแล้ว ดินแดนแห่งนี้สำหรับผู้มาเยือนครั้งแรกหลายคนอาจให้ความรู้สึกได้ถึงความลี้ลับบางอย่างที่สงบเย็นแบบที่ยากจะอธิบาย ด้วยบรรยากาศที่ “เงียบ” และ “เย็น” ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ ประหนึ่งว่าผู้มาเยือนนั้นได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งอดีตก็ไม่ปาน
นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
วัดหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ เป็นศิลปะแบบเชียงแสน หล่อด้วยทองสีสุก
ยามบ่าย ตลาดท่าเสด็จตลาดขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าจากหลายประเทศในแถบอินโดจีน ไม่ว่าจะเป็น ลาว เวียดนาม ไทย ฯลฯ ประเภทของสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในตลาดท่าเสด็จก็จะมี เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น ผ้าทอมือ ผลไม้สดและผลไม้แห้ง และอื่นๆอีกมากมาย หรืออาจเดินชมบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำโขงได้ตามอัธยาศัย
ยามเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมรอยัล นครา หรือเทียบเท่า...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

อำเภอสังคม - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - หมู่บ้านคีรีวงกต - เชียงคาน

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
 
ยามสาย เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ พบกับไฮไลท์ที่นี่ “sky walk เมืองไทย” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
 
นำท่านชม “วัดผาตากเสื้อ ”ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตบ้านดงต้อง ตำบลผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นสถานปฏิบัติธรรม มีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน สามารถมองเห็นเมืองริมน้ำโขงอย่างอำเภอสังคม แม่น้ำโขงที่ไหลโค้งไปมาอย่างสง่างาม และยังสามารถมองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน โดยสามารถยืนชมได้จาก Sky Walk
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดป่าภูก้อน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพรากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาวถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังชุมชนคีรีวงกต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ ชุมชนคีรีวงกต (มื้อนี้รับประทานอาหารช้าหน่อยนะคะ ประมาณ 13.30 น.-14.00 น. )
 
ยามบ่าย ชุมชนคีรีวงกต อ.นายูง อำเภอเหนือสุดของจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอปากชม จังหวัดเลย และทิศตะวันออกติดต่ออำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านที่โอมล้อมด้วยทิวเขาเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติ น้ำโสม-นายูง อันเป็นแหล่งก่อกำเนิดของน้ำตกห้วยพางลำธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกร

***ก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติในชุมชมจะต้องเปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กเพื่อเข้าไปในชุมชนคีรีวงกต

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)

ยามเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 
ยามค่ำ นำท่าน เข้าที่พัก นอนนับดาว ริมโขง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สี่

ภูทอกน้อย - แก่งคุดคู้ - Skywalk เชียงคาน - สนามบินเลย - สนามบินดอนเมือง

ยามเช้ามืด พาทุกท่านไปชมทะเลหมอก บนภูทอก(โดยนั่งรถตู้ไป เปลี่ยนเป็นรถสองแถวที่จุดบริการของชุมชน)
ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอเชียงคานและลำน้ำโขงได้โดยรอบ ตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกันกับแก่งคุดคู้ซึ่งห่างจาก ตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ใครที่ได้แวะมาเที่ยวเชียงคานไม่ควรพลาดการไปชมทะเลหมอกในยามเช้าที่นี่ นอกจากนี้ภูทอกจุดชมวิว ชมความงามของแม่น้าโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ได้อย่างชัดเจน
***ความสวยงามของทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะ***
ตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้า ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานก็คือ ชาวบ้านเกือบทุกหลังจะลุกขึ้นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้าตรู่ ถือเป็น ประเพณีที่มีมานาน แล้ว ซึ่งจะปฎิบัติกันแทบทุกบ้าน ตอนเช้าๆ เราจะเห็นผู้เฒ่า ผู้แก่ จะอาบน้ำแต่งตัวตั้งแถว เรียงกันยาวไปตามริมถนน เพื่อมารอพระบิณฑบาตรแต่เช้า ด้วยความศรัทธา วิธีการตักบาตร คือ หยิบข้าวเหนียว จากกระติ๊บมาหยิบกำมือ เหมือนกับเราตักข้าวสวย แล้วตักใส่บาตรพระ จนครบทุกองค์
ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
 
พาท่านแวะชม แก่งคุดคู้ แก่งขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหิน ลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชม แก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัส บรรยากาศ ของริมน้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดได้ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและหินก้อนกลมเงาเรียงรายกันนับร้อยนับพันก้อน
 
นำทุกท่านชมวิว สกายวอล์กภูคกงิ้ว จุดชมวิวแห่งใหม่ของ จ.เลย สกายวอล์กพื้นกระจกใส พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน เผยเป็นจุดที่มองเห็นแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง เกิดเป็นแม่นํ้า 2 สีได้ชัดเจน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเลย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 
15.50 น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9709 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที
 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

 ประเภทผู้โดยสาร

  พักห้องละ 2 ท่าน

   พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10-13 มีนาคม 2564

  ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

11,900 บาท

2,000 บาท

 

ค่าบริการรวม

· ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง ดอนเมือง-อุดรฯ//เลย-ดอนเมือง พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

· ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว

· ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง จำนวน 2 คืน

· ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

· ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง

· ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ

· ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)

· ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)

· มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

· ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

· ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

· ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ

· ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

· ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

Ø ชำระ 50% เพื่อทำการจอง

Ø ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

Ø ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

2. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

Ø ชำระโดยเงินสด

Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30– 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
Ø ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 44,461