UNSEEN เชียงใหม่... ความงดงามในยามฝน

UNSEEN เชียงใหม่ ความงดงามในยามฝน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  5 - 7 พฤษภาคมคม 2564

ราคาท่านละ  10,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ – ทุ่งสะวันนา ดอยแม่โถ – ออบหลวง



05.30 น.         ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

07.00 น.         ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที

08.10 น.          เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

                   ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าสะวันนาดอยแม่โถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

                    แจกอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง รับประทานบนรถ

                   ดอยแม่โถ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ที่สายกรีนต้องห้ามพลาด ! ด้วยสวยๆ มองเห็นทุ่งหญ้ากว้างขวางแบบ 360 องศา บรรยากาศสุดชิล จนได้ชื่อว่าทุ่งหญ้าสะวันนา เชียงใหม่

***ความสวยงามของทุ่งหญ้าสะวันนา ขึ้นอยู่กับช่วงเดือนที่ไปค่ะ***

(ต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะ 4WD ณ จุดบริการรถรับ-ส่งของชาวบ้าน ทางขึ้นไปชมทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นทางแคบและลาดชัน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร)

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (มื้อนี้รับประทานอาหารช้า ประมาณ 13.30 นะคะ)

ยามบ่าย      นำท่านเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

                ชม ออบหลวง เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง  เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพาน ออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่  ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหิน ขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขาบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผา ดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปี ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด สำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวง นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานฯ ยังมีการขุดค้นพบแหล่ง โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย

              จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

ยามค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร

ยามเย็น                  นำท่านเดินทางเข้าที่พัก At Pingnakorn Riverside Chiangmai หรือเทียบเท่า

  ...ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

 

วันที่สอง     

ถ้ำหลวงแม่สาบ – แช่ออนเซน คุ้มสะเมิง – หมู่บ้านแม่กำปอง – วัดคันธราพฤกษา

ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ยามสาย      นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอสะเมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

                ชมถ้ำหลวงแม่สาบ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนขาน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีสำนักสงฆ์ไปตั้งที่อยู่บริเวณปากถ้ำด้วยแต่ทางอุทยานแห่งชาติขุนขานเกรงว่าจะเกิดความเสียหายทางธรรมชาติเลยให้ทางสำนักสงฆ์ย้ายออกไป ความงดงามภายในถ้ำหลวงแม่สาบยังถือว่ามีความสมบรูณ์อยู่มากภายในถ้ำยังคงมีหินงอก หินย้อย อยู่มากมาย อากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็นและโปร่งโล่งไม่อึดอัด

เป็นถ้ำหลวงกว้างใหญ่พอสมควร มีดีล้วนด้วยลวดลายป้ายด้วยสี ผิวผนังถ้ำเรียบด้วยวารีหลายล้านปีก่อนนี้ที่มีมา หลวงแม่สาบถ้ำดีที่สะเมิง ลองไปเบิ่งไปดูในคูหา ถ้ำแม่สาบสวยล้ำงามแปลกตา ไปดูมาเห็นแล้วแก้วมณี สี่ห้องถ้ำงามตามธรรมชาติ แต่งเติมวาดดารดาษด้วยหลากสี ผิวหนังช้างเป็นผนังก็ยังมี สวยแปลกดีถ้ำนี้มีให้ชม

             จากนั้นนำท่านไป ออนเซนสไตล์ไทลื้อ ที่คุ้มสะเมิงโดยที่คุ้มสะเมิงมีบริการแช่บ่อน้ำร้อนเพื่อเน้นไปในทางช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลหรือทำงานมาทั้งอาทิตย์เป็นหลัก เน้นผ่อนคลายชาร์ตแบตฯเติมพลัง เพื่อไปสู้งานกันได้แบบสดใสสดชื่นกันต่อไป

***จำกัดสมาชิกลงบ่อออนเซนครั้งละ 8 ท่าน ค่ะ (รอบละ 30 นาที)

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางไปเที่ยว หมู่บ้านแม่กำปอง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

                  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแม่กำปอง  หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่ อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้แม่น้ำลำห้วย

                  นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์กลางน้ำ ที่ตั้งงามสง่า ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และแม่น้ำ ณ วัดคันธาพฤกษา ซึ่งวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดเดียวในหมู่บ้านแม่กำปอง ที่สร้างมาในยุคเดียวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชน ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม ของภาคเหนือ โดยมีพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำ ส่วนวิหารหลังเก่าเป็นไม้ทั้งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลาย แบบล้านนา

      และเพลิดเพลินเดินชมหมู่บ้านแม่กำปอง สัมผัสวิถีชีวิต ของคนในชุมชน

ยามเย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          เดินทางกลับยังที่พัก At Pingnakorn Riverside Chiangmai พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

วัดหลวงขุนวิน – ตลาดต้นพะยอม – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอแม่วาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

                 นำท่านเที่ยวชมวัดหลวงขุนวิน เป็นที่วัดที่เก่าแก่ งดงาม และสงบ และมีศิลปะเฉพาะที่สวยงามมากมายท่างกลางป่าเขา เยี่ยมชมอุโบสถพระยืน (ปางจงกรมแก้ว) อุโบสถพระนอน (ปางปรินิพพาน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก และบันไดพญานาคอันสวยงาม

(ต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะ 4WD ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถนนจะเป็นทางลาดยาง ต่อด้วยเทปูน ทางลูกรังและเทปูนเป็นช่วง ๆ เหลืออีกราว 5 กิโลเมตร โดย 3 กิโลเมตรแรกทางจะชันมาก ส่วนอีก 2 กิโลเมตรทางไปได้เรื่อยๆ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที)

กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย           เดินทางเข้าเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินททางประมาณ 1 ชั่วโมง

ก่อนอำลาเชียงใหม่ ได้เวลานำท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดต้นพยอม ให้เวลาท่านได้ที่่สัมผัสความเป็นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ อาหารเชียงใหม่  จัดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย และนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาค่อนข้างถูก จนคนในเชียงใหม่มักว่าใครอยากได้อะไรต้องไปหาที่กาด

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

18.10 น.          ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9 ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง 5 นาที (มีบริการข้าวกล่อง ณ สนามบิน)

19.15น.           เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 41,946