เชียงราย 3 ดอย 1 เชียง ตามล่าหาพญาเสือโคร่ง

เชียงราย 3 ดอย 1 เชียง ตามล่าหาพญาเสือโคร่ง 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  24 - 26 มกราคม 2564

ราคาท่านละ  10,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ –  สนามบิน เชียงราย – ทุ่งเคียงดอย –  วัดห้วยปลากั้ง –  วัดร่องขุ่น - ไร่รื่นรมย์ –  พักภูชี้ฟ้าฮิลล์


06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณเคาน์เตอร์ 15 สายการบินนกแอร์   โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

07.30 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8714 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

08.45 น.      เดินทางถึงสนามบินเชียงราย

ยามสาย       ออกจากสนามบินประมาณ 20 นาที นำท่านเดินทางไปยัง ทุ่งเคียงดอยคาเฟ่ คาเฟ่กลางทุ่งนาวิวภูเขาที่บ้านนางแล ใน อ.เมือง จ.เชียงราย ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาสีเขียวเหลืองและมีภูเขาเป็นพื้นหลังอันสวยงาม

          จากนั้นนำท่านเดินทางมาที่ วัดห้วยปลากั้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)พื้นที่ตั้งของวัดนี้เป็นพื้นที่ภูเขา รอบบริเวณวัดจะถูกรายล้อมไปด้วยเนินเขาอันเขียวขจีมากมาย จุดเด่นของวัดนี้ก็คือ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์เอกของทางวัดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มีรูปทรงที่แปลกตาหาชมไม่ได้ที่อื่นนอกจากที่นี่ เป็นศิลปะแบบจีนผสมกับแบบล้านนาได้อย่างวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นมังกรคู่คอยปกปักษ์อยู่หน้าเจดีย์อและองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนินเขามองดูเด่นเป็นสง่ายิ่ง มีความสูงประมาณ 79 เมตร เทียบเท่ากับตึกสูง 25-26 ชั้นเลยทีเดียว เชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน จะได้พรนั้นกลับไป

 

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย     นำท่านเดินทางไปที่ วัดร่องขุน ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2540 โดย บนพื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก ลักษณะเด่นของวัดร่องขุ่นอยู่ที่พระอุโบสถสีขาว ประดับด้วยกระจกแวววาว และลวดลายต่างๆ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ไม่เหมือนที่ไหน ที่ด้านหน้าพระอุโบสถจะมีสะพานที่สื่อถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ และก่อนขึ้นสะพานจะมีครึ่งวงกลมเล็กซึ่งหมายถึงโลกมนุษย์ มีงานศิลปะเป็นรูปมือโผล่มาจากพื้นดิน

          ต่อจากนั้นนำท่านแวะเที่ยวชม ไร่รื่นรมย์ ไร่ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย มีพื้นที่กว่า 80 ไร่ แบ่งออกเป็นสัดส่วน ทั้งที่พักนอนเต็นท์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา ที่จะทำให้เราได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ตลอดเวลา เรียนรู้ธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งและสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  เมื่อมองขึ้นมาก็จะเห็นบ้านต้นไม้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และที่ทานอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ เป็นวัตถุดิบสดจากไร่ออร์แกนิก ซึ่งเป็นจุดที่มองมาจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติ ไร่ออร์แกนิค ทุ่งนาสีเขียวขจี  วิวหมอกที่สวยงาม ดอกไม้และสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำสนุกๆ ด้วย เช่น ให้อาหารสัตว์ที่ฟาร์มแพะและฟาร์มแกะ , มีรถ ATV และ จักรยาน เอาไว้ปั่นเที่ยวชมภายในไร่ได้ เป็นต้น

          นำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูชีฟ้า (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ภูฟ้าสวรรค์รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

***อากาศที่ภูชี้ฟ้าหนาวเย็น แนะนำให้ทุกท่านเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยคะ***

ยามเย็น     นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ยอดภูชี้ฟ้า – ภูชี้ดาว  –  หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว – โรงเรียนบรรพตวิทยา – จุดชมวิวดอยผาตั้ง – จุดชมทะเลหมอกเนิน 102  –พักผาตั้ง

ยามเช้ามืด   พาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้น บน ยอดภูชี้ฟ้า สถานที่บริเวณยอดดอยบนสุดที่เต็มไปด้วยทะเลหมอกมากมายในยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันหนาวเย็นรายล้อมไปด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์เทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งติดกับบริเวณชายแดนไทย-ลาวที่ทอดยอดออกไปจนเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของภูเขาซึ่งพุ่งตรงเป็นแนวยาวชี้ไปทางฝากฝั่งลาว จนทำให้เกิดเป็นชื่อที่เรียกกันมาถึงปัจจุบันว่า ภูชี้ฟ้า

***การเดินทางไปยอดภูชี้ฟ้า จะเดินทางโดยรถกระบะของชาวบ้านที่ชำนาญพื้นที่ และเดินต่อไปอีก 20-30 นาที ดังนั้น แนะนำให้ทุกท่านใส่เสื้อกันหนาวไปด้วย***

***ความสวยงามของทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะ***

ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านเดินทางไปที่ หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว ชมความงดงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว - งาว บ้านร่มฟ้าทอง  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น ผลิดอกและบานเป็นสีชมพูเต็มพื้นที่ไปทั่วบริเวณโดยทอดยาวไปจนถึงดอยผาตั้ง ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร จำนวนกว่าหมื่นต้น

          จากนั้น นำท่านเดินทางขึ้นไปยัง ภูชี้ดาว ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง ภูน้องใหม่ที่พึ่งได้รับการประกาศตัวไปไม่นานมานี้ จุดเด่นของที่นี่ คือ ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ตลอดระยะทางเดินขึ้นไปยังยอดภูมีต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายให้ความร่มรื่น ด้านบนเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้งอยู่ไกลลิบ ๆ ด้วยความสูงประมาณ 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล บวกกับภาพแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน สามารถมองวิวได้อย่าง 360 องศา และที่พลาดไม่ได้เลย คือ การมาชมทะเลหมอกที่คลอเคลียตามแนวเทือกเขาตัดกับแสงสีทองของดวงอาทิตย์ที่ลอดผ่านม่านหมอก ยากที่จะปฏิเสธความงดงามของที่นี่ได้เลย

***การเดินทางไปยอดภูชี้ดาว จะเดินทางโดยรถกระบะของชาวบ้านที่ชำนาญพื้นที่ และเดินต่อไปอีก 30 นาที***

***ทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะ***

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย    นำท่านเดินทางไปที่ โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  อีกหนึ่งจุดชมวิว นางพญาเสือโคร่ง แห่งใหม่ ที่ทางโรงเรียนได้ปลูกไว้กว่า 30 ต้น โดยรอบโรงเรียน ได้ผลิดอกสีชมพูเบ่งบานสะพรั่งเต็มขุนเขาอย่างสวยงาม โดยดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยที่โรงเรียนบรรพตวิทยา จะมีความสวยงามกว่าพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากดอกจะมีสีชมพูจัดและดอกเป็นพุ่มหรือช่อขนาดใหญ่เต็มต้นซากุระที่พลัดใบออกหมดแล้ว ทำให้เมื่อมองจากพื้นดินหรือมองจากมุมสูงก็พบว่ามีความสวยงาม โดยหลายคนต้องพากันมาถ่ายรูปทั้งภาพเดี่ยวและภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งในปีหนึ่งจะมีให้สัมผัสได้เพียงครั้งเดียว

          ต่อจากนั้น นำท่านเดินทางไปที่ ดอยผาตั้ง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง ของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน อยู่ที่ดอยผาตั้งเช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยวมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามจับตา ความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของดอยผาตั้งไม่ว่าจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามและอลังการในยามเช้า ชมพระอาทิตย์อัศดง ยามเย็น มองเห็นดวงตะวันกลมโตสีส้มค่อยๆ ลับทิวเมฆกลืนลงไปตามแนวสันเขายิ่งงดงามประทับใจ *** ต้องใช้การเดินเที่ยวไปแต่ละจุด

          นำท่านมาที่ ผาบ่อง เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ผาตั้ง ประตูสยามสู่ลาว หรือ ประตูรักแห่งขุนเขา เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ประเทศลาวได้ ช่องเขาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี

 

               ถัดจากนั้นไม่ไกลนำท่านมาที่ ศาลาเก๋งจีน จะเป็นเนินที่ประดิษฐานพระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติและศาลาทรงเก๋งจีน อนุสรณ์สถาน ของนายพลหลี่ ผู้นำ ทจช. ในอดีตจากเนินตรงนี้เดินลงไปอีก 30 เมตร ก็จะพบทางขึ้นไปชมป่าหินยูนนาน ซึ่งเป็นหินรูปทรงลักษณะ คล้ายภูเขาในประเทศจีนที่มีรูปทรงสูงๆ หลายแหลมขึ้นสลับซับซ้อนสวยงามมาก

               นำท่านเดินทางขึ้นมาถึง จุดชมทะเลหมอกเนิน 102  เป็นเนินเขาลูกหนึ่งบนดอยผาตั้ง เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด สามารถมอง เห็นทะเลหมอกได้กว้างไกลสุดตา ละลอกคลื่นอยู่ไกลๆ

***ทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะ***

ยามเย็น        นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก ผาตั้งฮิลล์ หรือเทียบเท่า

                 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          เข้าที่พักพักผ่อน…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ 

วันที่สาม

เชียงแสน – วัดพระธาตุผางา – วัดเจดีย์หลวง – สนามบินเชียงราย – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปที่ เชียงแสน อำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย สุดเขตแดนประเทศไทย มีแม่น้ำโขงกั้นเขตพรมแดนและเป็นเมืองที่เงียบสงบอีกเมืองหนึ่ง พาท่านไปชมความงดงามของสถานที่ต่างๆ ในอำเภอเชียงแสน

                    เริ่มที่  วัดพระธาตุผางา ชื่อของวัดมาจากชื่อของพระธาตุผาเงา ที่ตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ ส่วนคำว่าผาเงาหมายถึง เงาของก้อนผา ก้อนหินก้อนนี้มีขนาดใหญ่ทรงคล้ายเจดีย์ เวลาพระอาทิตย์ส่องผ่านก้อนหินทำให้เกิดเงาขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า พระธาตุผาเงา ภายในวัดมีพระธาตุอยู่ 3 องค์คือ พระธาตุผาเงาตั้งอยู่บนยอดหินผา ต่อมาคือพระธาตุจอมจัน เหลือแต่ซากองค์พระเจดีย์สูงประมาณ 5 เมตร ในบริเวณพื้นที่นั้นทางวัดได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่ง ถัดจากพระธาตุจอมจันขึ้นไปบนยอดเขา เป็นที่ตั้งของพระธาตุเจ็ดยอด ซึ่งเหลือแต่ซากฐานสูง 5 เมตร ทางวัดได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ขนาดใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้ แต่ยังคงมองเห็นซากพระธาตุเจ็ดยอดได้ ณ ภายในองค์เจดีย์

 

               ต่อจากนั้นนำท่านมาที่ วัดพระธาตเจดีย์หลวง ได้ชื่อมาจากพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดซึ่งสูงถึง 88 เมตร มีฐานกว้าง 24 เมตร เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน ภายในวัดนอกจากพระเจดีย์หลวงแล้วยังมีพระวิหารซึ่งเก่าแก่มากพังทลายเกือบหมดแล้วและเจดีย์ธาตุแบบต่างๆ อีก 4 องค์ โบราณสถานแห่งนี้แม้ว่าจะปรักหักพังไปมากแล้วแต่ได้รับการบูรณะอย่างดีให้สมกับเป็นวัดที่สำคัญของเมืองหิรัญนครเงินยางภายในสมัยอาณาจักรล้านนาไท

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

16.10น.          ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8719 ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

17.30น.          เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

24-26 มกราคม 2564 

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

 10,900 บาท/ท่าน

1,800 บาท/ท่าน

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย ( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 10,354