เขาค้อ เชียงคาน ภูลมโล ตามล่าหาทะเลหมอก หยอกล้อกับพญาเสือโคร่ง

เขาค้อ เชียงคาน ภูลมโล ตามล่าหาทะเลหมอก หยอกล้อกับพญาเสือโคร่ง 3 วัน 2 คืน

พิเศษ!!! พาชมสกายวอล์คเชียงคาน

วันเดินทาง :  10 - 12 มกราคม 2564

ราคาท่านละ  4,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

เชียงใหม่– อุตรดิตถ์ – พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล – เพชรบูรณ์ - วัดผาซ่อนแก้ว –Pinolattee Café– ทุ่งกังหันลม

06.00 น.    ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ดอนจั่น (หน้า Big C) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น (แจกข้าวกล่อง บนรถ)

               ออกเดินทางไป จ.อุตรดิตถ์ เมืองท่าแห่งทิศเหนือ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง)

ยามสาย     นำท่านเดินทางมาที่ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล โดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลัง อาทิ สะพานไม้เข้าหมู่บ้าน จัดแสดงเครื่องปั่นฝ้าย กี่ทอผ้าขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงวิถีการทอผ้าของสาวเมืองลับแล และในปัจจุบันอำเภอลับแล ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจก ไม้กวาด ติดอันดับของประเทศ เครื่องสีข้าวโบราณและยุ้งฉาง แสดงให้เห็นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรือนการทำอาหาร ชาวลับแลหรือคนไทยภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมทำอาหารบนเรือน และอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองลับแล คือ หมี่พัน 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย     พาท่านเดินทางต่อไปยัง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เที่ยวชม วัดผาซ่อนแก้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าวจึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้าน และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

          พาท่านแวะมาที่  Pinolattee Café เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนถนนสาย 12 ซึ่งอยู่ใกล้กับ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  และตรงจุดที่ตั้งของร้านนี้เป็นอีกจุดชมวิวเข้าค้อที่สวยงามมาก เพราะจะมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไกลๆ อยู่ท่ามกลางภูเขาสีเขียวสวย และมีสายหมอกบางๆ อีกด้วย

          นำท่านเดินทางไปยัง ทุ่งกังหันลมเขาค้อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  มีลมพัดดีที่สุดตลอดทั้งปี บริเวณรอบๆมีไร่สตรอเบอรี่ให้เข้าไปเดินชมและแวะชิม สามารถซื้อเป็นของฝากได้ มีดอกไม้เมืองหนาวสวยงามปลูกประดับอยู่ตลอดทั้งปีและมีร้านขายสินค้า ของที่ระลึก เครื่องเล่นต่างๆ อีกทั้งมีมีบริการรถไฟฟ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ามาร่วมให้บริการนำเที่ยวอีกด้วย

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

              เข้าที่พัก Aurora Resort เขาค้อ…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ชมดอกพญาเสือโคร่ง (ภูลมโล) – เชียงคาน – สกายวอร์คเชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ภูลมโล (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)

ยามสาย        นำท่านเดินทางเข้าสู่ ภูลมโล ดินแดนแห่งซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง สถานที่แห่งนี้จะถูกย้อมไปด้วยมวลดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูที่เบ่งบานไปทั่วหุบเขา มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี สามารถยืนชมทัศนียภาพของเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนได้อย่างกว้างไกล

**เส้นทางขึ้นภูลมโลเป็นดินแดงมีหลุมร่องเป็นระยะไม่ควรใช้พาหนะส่วนตัวขึ้นไป ท่านต้องเปลี่ยนมานั่งรถกระบะหรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น ซึ่งเป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญทาง นอกจากนี้ อากาศข้างบนภูลมโลหนาวมากและลมพัดแรงตลอดทั้งวัน ให้เตรียมอุปกรณ์กันหนาว และกันลมและฝุ่นไปให้พร้อม

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        ออกเดินทางไปยัง เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

นำทุกท่านชมวิว สกายวอล์กเชียงคาน หรือ สกายวอล์กภูคกงิ้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) จุดชมวิวแห่งใหม่ของ จ.เลย สกายวอล์กพื้นกระจกใส พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน เผยเป็นจุดที่มองเห็นแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง เกิดเป็นแม่นํ้า 2 สีได้ชัดเจน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำทุกท่านเดินถนนคนเดินเชียงคาน

                เข้าที่พัก นอนนับดาว ริมภู (หรือเทียบเท่า)...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอกน้อย - อุตรดิตถ์ -  อนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - เชียงใหม่

 ยามเช้ามืด    ตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า และ รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์

                 วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานก็คือ ชาวบ้านเกือบทุกหลังจะลุกขึ้นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้าตรู่ ถือเป็น ประเพณีที่มีมานาน แล้ว  ซึ่งจะปฎิบัติกันแทบทุกบ้าน ตอนเช้าๆ เราจะเห็นผู้เฒ่า ผู้แก่ จะอาบน้ำแต่งตัวตั้งแถว เรียงกันยาวไปตามริมถนน เพื่อมารอพร ะบิณฑบาตรแต่เช้า ด้วยความศรัทธา วิธีการตักบาตร คือ หยิบข้าวเหนียว จากกระติ๊บมาหยิบกำมือ  เหมือนกับเราตักข้าวสวย แล้วตักใส่บาตรพระ จนครบทุกองค์


ยามสาย      พาท่านชมทะเลหมอก บนภูทอก (โดยนั่งรถตู้และไปเปลี่ยนเป็นรถสองแถวที่จุดบริการของชุมชน)

            ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอเชียงคานและลำน้ำโขงได้โดยรอบ ตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกันกับแก่งคุดคู้ซึ่งห่างจาก ตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ใครที่ได้แวะมาเที่ยวเชียงคานไม่ควรพลาดการไปชมทะเลหมอกในยามเช้าที่นี่ นอกจากนี้ภูทอกจุดชมวิว ชมความงามของแม่น้ำโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ได้อย่างชัดเจน

***ทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะ***

จากนั้นกลับเข้าที่พักและรับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง

ยามเที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (รับประทานอาหารประมาณ 13.30 น.)

ยามบ่าย      พาทุกท่านแวะสักการะ อนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัย ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป

ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง)

19.00 น.  เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10-12 มกราคม 2564

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

4,900 บาท

1,600 บาท

 

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 41,946