โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า - เที่ยวเมืองคอน นอนคีรีวง ชมโลมา ณ ขนอม รหัสโปรแกม : TF0103

TF0103: เที่ยวไทยวัยเก๋า - เที่ยวเมืองคอน นอนคีรีวง ชมโลมา ณ ขนอม พาขอพร ไอ้ไข่  4 วัน 3 คืน 

(รัฐบาลช่วย 5,000 บาท)

วันเดินทาง :  21 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาท่านละ  7,500 บาท (จาก 12,500 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบินออกจากเชียงใหม่ และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่

09.50น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Vietjet  โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ (แจกอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง ที่สนามบิน)

11.50 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ2421 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที

13.45น.      เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช

ยามสาย    นำท่านไปยัง วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอ สิชล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 10 นาที) จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย


ยามเย็น     นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก เลอเพชร วิลล่า ขนอม หรือเทียบเท่า (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)

                รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                เข้าที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศรัย

วันที่สอง     

ท่าเรือแหลมประทับ - ล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพู - หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด - ชมหินพับผ้า

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก /เก็บสัมภาระพร้อมเชคเอ้าท์ออกจากที่พัก

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือแหลมประทับ

           นำท่านลงเรือ ชมโลมาสีชมพู   การได้มาเที่ยวชมทะเลขนอมเพื่อชมปลาโลมาสีชมพูถือเป็นประสบการณ์หาที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทย ปลาโลมาสีชมพูที่อาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ 50 ตัว โลมาสีชมพู หรือ ที่เรียกกันว่าโลมาขาวเทา หรือ โลมาหลังโหนก อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างเช่นที่ที่บริเวณแหลมประทับและอ่าวแขวงเภา หาดขนอม เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จำพวก  ปลากด กุ้ง ปลาหมึก  ลักษณะเด่นของโลมาสีชมพูคือ การมีสีชมพูเฉพาะตัว ในตอนเกิดมีสีเทาเหมือนโลมาทั่วไป แต่เมื่ออายุมากสีขาวเผือกหรือสีชมพูจะเกิดขึ้นจากสีของหลอดเลือดที่ช่วยไม่ให้อุณหภูมิร่างกายสูงจนเกินไป จึงทำให้เห็นเป็นสีชมพู

         โลมาสีชมพูเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับคน โดยจะติดตามเรือหางยาวเวลาติดเครื่องเรือและจะว่ายน้ำเข้ามาหาให้เห็นได้อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันโลมาเหล่านี้บางตัวมีความเชื่องมากเนื่องจากชาวประมงและนักท่องเที่ยวนิยมให้อาหารปลาโลมา แต่ก็มีผลเสียคือมีผลต่อระบบนิเวศแลกกับการได้เห็นฝูงโลมาอย่างใกล้ชิด


*** การพบเห็นโลมาสีชมพู ขึ้นกับสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม ณ ขณะนั้นค่ะ       

หลังจากชมปลาโลมา เรือจะพาท่านไปเยือนบ่อน้ำจืดที่อยู่กลางทะเล ตั้งอยู่บนเกาะนุ้ยไม่ไกลจากฝั่ง ที่นี่คือต้นกำเนิด ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และแวะชม หินพับผ้าหรือ Pancake Rock หินรูปร่างประหลาดที่มีลักษณะคล้ายผ้าพับกัน ใช้เวลาเที่ยวรวมกันประมาณ 2 ช.ม. (ควรเตรียมหมวก แว่นตากันแดด และทาครีมกันแดด ด้วย)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       ต่อมา นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบ้านคีรีวง ได้แก่ กลุ่มมัดย้อมกลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวก็มักจะซื้อเป็น ของฝากกันอยู่เสมอ สินค้าราคาไม่แพงและมีคุณภาพ

พาท่านแวะจุดท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านอีกเช่น วัดคีรีวง , ศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง , น้ำตกหนานหินท่าหา    และ ถ่ายภาพที่ระลึก ณ สะพานท่าดี  จุดไฮไลท์ของหมู่บ้านคีรีวง อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านสวนพูลสุข หรือ หนำชายคลอง (ที่พักมีจำนวนจำกัด ดังนั้น ต้องแบ่งที่พักเป็น 2 ที่)

***ท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณที่พักได้ หรือจะเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติเพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ สามารถเดินเล่นได้ตามอัธยาศัย

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                เข้าที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     

น้ำตกกะโรม – ร้านกาแฟ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา - วัดพระมหาธาตุ

-บ้านหนังตลุงสุชาติ - เจดีย์ ยักษ์สวนพระเงิน


ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก/เก็บสัมภาระพร้อมเชคเอ้าท์ออกจากที่พัก

ยามสาย        นำท่านเดินทางออกจากหมู่บ่านคีรีวง ไปยัง น้ำตกกะโรมใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที

น้ำตกกะโรม  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลลงมาจากยอดเขาลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆน้ำตกกะโรมมีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้น แต่ทางอุทยาน เปิดให้เข้าเข้าชมได้เพียง 5 ชั้นเท่านั้น คือ ตั้งแต่ชั้นที่ 3 หนานทุเรียน , ชั้นที่ 4 หนานน้ำราง , ชั้นที่ 5 หนานผึ้ง , ชั้นที่ 6 หนานเตย , และชั้นที่ 7 หนานดาดฟ้า (ส่วนชั้นที่ 1 หนานต้นไทร ชั้นที่ 2 หนานไม้ไผ่นั้น ต้องเดินลงเขาจากที่ทำการอุทยานไป ซึ่งเส้นทางลึกและลาดชัน และไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวลงไป)

++ แนะนำให้เดินชมน้ำตก ชั้นที่ 3 หนานทุเรียน , ชั้นที่ 4 หนานน้ำราง ซึ่งทางอุทยานได้ทำทางเดินเทด้วยซีเมนต์พื้นเรียบไว้โดยตลอด จึงทำให้การเดินสำรวจน้ำตก สะดวก เหมาะสำหรับสูงวัย ++

ต่อมานำท่านเดินทางไปยัง ร้านกาแฟยอดฮิต ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา

ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา เป็นร้านกาแฟสไตล์ลอฟท์ ผสมแนวบ้านสวน บรรยากาศสบายๆ ด้านหลังของร้านจะเป็นที่นั่งวิวภูเขา มุมมองแบบ 180 องศา ด้านล่างก็เป็นธารน้ำไหลเย็น ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ ที่นั่งเป็นเปลนอนบนความสูง 15 เมตร ยื่นออกมานอกตัวร้าน ได้เห็นวิวสวยๆ ของธรรมชาติ ที่ใครมาก็คอนเฟิร์มว่าไม่ผิดหวัง! ต้องมาจองที่กันเร็วๆ หน่อย เพราะที่นั่งตรงนี้เต็มไวมาก ++อาหารและเครื่องดื่มในร้านกาแฟ ไม่รวมในค่าทัวร์++

ยามเที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ท่านเดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้ จักกันแพร่หลายก็คือพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่ สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ภายในมี "พระแอด-ปวดหาย" พระกัจจายนะ (พระแอด) หนึ่งใน สถานที่ ท่องเที่ยวในโครงการ "เขาเล่าว่า" ภาคใต้ ซึ่งมี ความเชื่อกันว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ มี อภินิ หารบันดาลลูกให้ แก่ผู้ ที่ ไปขอแบบที่ ไม่เหมือนใคร หรือหากใครปวดเมื่อย ไปนวดพระแอด หรื อปวดเอว ปวดหลังนำไม้ ไปค้ำยันหลังพระแอด อาการปวดเหล่านั้นจะทุเลาลงจนน่าอัศจรรย์

ต่อมา นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน         

          

นำท่านเดินทางกลับมายัง อ.เมือง เพื่อแวะชมและถ่ายภาพเจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน เป็น เจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ อยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช บริเวณวัดเจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว ปัจจุบันเป็นวัดร้าง เหลือเพียงเจดีย์ ตามที่เห็นในรูปภาพ อีกทั้งยังมีนิทานเล่าขานตำนานเรื่องระหว่างเจดีย์ยักษ์นี้ กับพระธาตุเจดีย์ อีกด้วย

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                เข้าที่พัก โรงแรมทวิน โลตัส หรือเทียบเท่า ... ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สี่   

สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินเชียงใหม่


ยามเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน นครศรีธรรมราช

09.30 น.  ออกเดินทาง จาก สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ420 โดยใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 50 นาที

11.20น.  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100% เพื่อทำการจอง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 16,684