โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า - เที่ยวกระบี่ครั้งนี้ ดีต่อใจ รหัสโปรแกรม : TF0104

TF0104: เที่ยวไทยวัยเก๋า - เที่ยวกระบี่ครั้งนี้ ดีต่อใจ สระมรกต >> น้ำตกร้อน >> ทะเลแหวก >> เกาะปอดะ >> เกาะไก่ >> อ่าวไร่เลย์ 3 วัน 2 คืน 

(รัฐบาลช่วย 5,000 บาท)

วันเดินทาง :  1 - 3 มีนาคม 2564

ราคาท่านละ  7,500 บาท (จาก 12,500 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบินออกจากเชียงใหม่ และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ - อ่าวนาง

11.30 น.       ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสรอต้อนรับ (แจกอาหารกลางวันแบบข้าวกล่องที่สนามบิน)

13.10 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินกระบี่ โดย สายการ Air Asia เที่ยวบินที่ FD3070ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง

15.10 น.       เดินทางถึงสนามบินกระบี่  

ยามบ่าย     นำท่านชมความงามทางธรรมชาติกับสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ นั่นก็คือ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ดังของเมืองกระบี่ เกิดจากเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งตระหง่านขนาบแม่น้ำกระบี่จากด้านหน้าตัวเมือง โดดเด่น สวยงาม ใครมาเยือนตัวเมืองจังหวัดกระะบี่ ต่างมองเห็นได้เด่นชัด

                   จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก อ่าวนาง  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

 ยามเย็น         เข้าที่พัก Ibis Krabi Aonang Beach Hotel หรือ เทียบเท่า

                   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง     

ทัวร์ทะเล- ถ้ำพระนาง - อ่าวไร่เลย์ – ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังท่าเรือ (Join รถ)

ยามสาย        นำท่านขึ้นเรือ Speed Boat (แบบ Join tour)เพื่อมุ่งหน้าสู่ทะเลกระบี่ ( มีเสื้อชูชีพให้สวมใส่เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกท่านค่ะ ) 

                 จุดหมายแรกที่จะนำท่านไปเยือน นั่นก็คือหาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ด้านความสวยงาม นำท่านชม ถ้ำพระนาง  ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย

          จากนั้น นำท่านไปยัง อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก เป็นที่รู้จักดี ในหมู่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปีนหน้าผา และ หาดไร่เลย์ แบ่งออกเป็น หาดไร่เลย์ตะวันออก (หาดน้ำเมา) และ หาดไร่เลย์ตะวันตกซึ่งเป็นหาดที่ได้รับควมนิยม เนื่องจากน้ำทะเลใส หาดทรายสวย และยังเป็นจุดชม พระอาทิตย์ ตกที่สวยงาม อีกด้วย โดยหากไร่เลย์ตะวันออกและตกมีโขดหินคั่นระหว่างหาดทั้งสอง  บริเวณที่นิยมปีนผาคือบริเวณ ไร่เลย์ตะวันออก อ่าวต้นไทร และเขาแถวถ้ำพระนางใน

ต่อด้วย  ชมความมหัศจรรย์ของทะเลแหวกUNSEEN THAILANDความภูมิใจของชาวกระบี่ที่มีจุดสวยงามอย่าง มหัศจรรย์ ที่เราสามารถเดินเหยียบทรายขาวละเอียด จากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งได้เวลาน้ำลด ทะเลแหวกเกิดจาก สันทรายจากเกาะสามเกาะ คือเกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้เป็น3 เกาะเด่นที่อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ

                  นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน  

กลางวัน       นำท่านขึ้น เกาะปอดะ รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

ยามบ่าย       นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                     

ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ         เข้าที่พัก Ibis Krabi Aonang Beach Hotel หรือ เทียบเท่า                                 

พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม     

ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ - พอกโคลน หาดทรายร้อน - สระมรกต - น้ำตกร้อน

***วันนี้ทุกท่านต้องตื่น 04.00 น. เพื่อเดินทางไปพอกโคลนร้อน (การพอกโคลนที่นี่ ต้องดูตามปฏิทินจันทรคติ) ซึ่งต้องเตรียมเสื้อผ้า/ผ้าเช็ดตัว/อุปกรณ์อาบน้ำไปด้วยนะคะ ***

05.00 น.      นำท่านออกเดินทางไป ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

06.00 น.      ถึงไร่ปรีดา โฮมสเตย์ ต. อ่าวลึก จ.กระบี่ (ลงเรือ ท่าเรือท่าต้นมะขาม ไปหาดทรายร้อน)  

           พอกโคลน หาดทรายร้อน มีลักษณะเป็น โคลนร้อนสีดำ แต่จากการวิจัยพบว่า มีแร่ธาตุหลายชนิด ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งเป็นโคลนร้อน ที่มีสีดำสนิท และอุณหภูมิกำลังดี เกิดขึ้นจากความร้อน ที่ปะทุขึ้นมา จากรอยเลื่อนของเปลือกโลกเป็นรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งสามารถไปเที่ยวได้ เพียงเดือนละ 10 วัน ในช่วงวันขึ้น และวันแรม 3-5 ค่ำโดยต้องนั่งเรือไปหาดทรายร้อน แต่เช้าตรู่ จึงควรไปล่วงหน้าก่อน 1 วัน

( มีเบรกระหว่างพอกโคลน เป็นเครื่องดื่มร้อน ขนมพื้นบ้าน ) และผ่อนคลายบนหาดทรายกรวด

08.00 น.  พาท่านกลับท่าเรือปรีดา โฮมสเตย์ และอาบน้ำล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

            รับประทานอาหารเช้า ที่ปรีดา โฮมสเตย์ เป็นอาหารแบบพื้นบ้าน เช่น ข้าวต้ม ขนมจีน ข้าวยำ จากนั้น นำทุกท่านกลับที่พัก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

11.30 น.     เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย    พาท่านเที่ยว สระมรกต ซึ่งกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่า ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ      

           จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่น้ำตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN THAILANDอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา ใครได้มาสัมผัสต่างบอกกันว่า ไม่ใช่น้ำตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ มีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน้ำได้ บริเวณ ธารน้ำตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบำบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้

               สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกระบี่

18.30 น.     พร้อมเหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD3075 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที) อาหารเย็นให้บริการบนเครื่อง

20.25 น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทาง เชียงใหม่-กระบี่
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100%เพื่อทำการจอง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 16,690