TFSC03 - เที่ยวไทย สไตล์ญี่ปุ่น ตามล่าหา ซากุระเมืองไทย

TFSC03: บ้านร่องกล้า ภูลมโล เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  12 - 14 มกราคม 2565

ราคาท่านละ  4,919 บาท (จาก 8,198 บาท) 

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 3 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

เชียงใหม่ – พิษณุโลก – วัดพระศรีรัตนมหาวิหาร – เพชรบรูณ์ – เขาค้อ – วัดผาซ่อนแก้ว – Pino Latte– เข้าที่พัก

06:00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ดอนจั่น (หน้า Big C ดอนจั่น)โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   

                  บริการอาหารกล่องและน้ำดื่มบนรถ

ยามสาย        นำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.พิษณุโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวพิษณุโลก

ยามบ่าย           นำทุกท่านชม ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดใหญ่”  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก ภายในวัดเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง วัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมกดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

                    จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)

                    นำทุกท่านชม วัดผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษญานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล

                     พาท่านแวะมาที่  Pinolatte Café  เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนถนนสาย 12 ซึ่งอยู่ใกล้กับ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  และตรงจุดที่ตั้งของร้านนี้เป็นอีกจุดชมวิวเข้าค้อที่สวยงามมาก เพราะจะมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไกลๆ อยู่ท่ามกลางภูเขาสีเขียวสวย และมีสายหมอกบางๆ อีกด้วย

ยามเย็น     นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก Breeze Hill เขาค้อ

       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวเขาค้อ

ยามค่ำ       นำท่านกลับเข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์…สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ภูลมโล ชมดอกพญาเสือโคร่ง – ภูหินร่องกล้า – เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน    

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก /เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก     

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปยัง ภูลมโล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

**เส้นทางขึ้นภูลมโลเป็นดินแดงมีหลุมร่องเป็นระยะไม่ควรใช้พาหนะส่วนตัวขึ้นไปท่านต้องเปลี่ยนมานั่งรถกระบะหรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้นซึ่งเป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญทางนอกจากนี้ อากาศข้างบนภูลมโลหนาวมากและลมพัดแรงตลอดทั้งวัน ให้เตรียมอุปกรณ์กันหนาว และกันลมและฝุ่นไปให้พร้อม

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวคุณริน

ยามบ่าย           นำทุกท่านชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มีความเกี่ยวข้องเชิงประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอยู่ เพราะที่นี่เคยเป็นเป็นยุทธภูมิสำคัญในอดีตที่เกิดจากความขัดแย้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาล ทำให้ยังคงมีสิ่งของเครื่องใช้ และฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ให้เราได้เห็นกันอยู่นั่นเอง และระหว่างทางในการเดินไปชมจุดต่างๆ ก็จะได้ศึกษาธรรมชาติไปด้วย

                    ***เดินทางเข้าชมไปยังจุดลานหินแตก ระหว่างทางเดินค่อนข้างขรุขระ***   

          จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ

ยามเย็น        นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก นอนนับดาวริมโขง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารลุกโภชนา

ยามค่ำ          แวะเดินเล่น เที่ยวชมที่ ถนนคนเดินเชียงคาน เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยอย่างยิ่ง เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานได้ดีเลยทีเดียว ถนนทางเดินทอดยาว ทั้งสองข้างทางขายของทั้งของกิน ของที่ระลึกตลอดแนวทางเดิน

                              นำท่านกลับเข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์…สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

ตักบาตรข้าวเหนียว – สกายวอร์คเชียงคาน – อุตรดิตถ์ – ไหว้พระยาพิชัยดาบหัก – เชียงใหม่

ยามเช้า         ตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้า และ รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

                              วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานก็คือ ชาวบ้านเกือบทุกหลังจะลุกขึ้นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้าตรู่ ถือเป็นประเพณีที่มีมานานแล้ว  ซึ่งจะปฎิบัติกันแทบทุกบ้าน ตอนเช้าๆ เราจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่จะอาบน้ำแต่งตัวตั้งแถว เรียงกันยาวไปตามริมถนนเพื่อมารอพระบิณฑบาตรแต่เช้า ด้วยความศรัทธา วิธีการตักบาตร คือ หยิบข้าวเหนียวจากกระติ๊บมาหยิบกำมือ  เหมือนกับเราตักข้าวสวยแล้วตักใส่บาตรพระจนครบทุกองค์


ยามสาย        เก็บสัมภาระพร้อมเชคเอ้าท์ออกจากที่พัก

                              นำทุกท่านชมวิวที่ สกายวอล์กภูคกงิ้ว จุดชมวิวแห่งใหม่ของ จ.เลย สกายวอล์กพื้น
กระจกใส พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน เผยเป็นจุดที่มองเห็นแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง เกิดเป็นแม่นํ้า 2 สีได้ชัดเจน

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสามสาว (เวลาประมาณ 12:30)

ยามบ่าย        นำท่านทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จ.อุตรดิตถ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) ไหว้ พระยาพิชัยดาบหัก 42 ปี แห่งชีวิตของวีรบุรุษผู้กล้าพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งถือกำเนิด ณ บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ 280 ปี ที่ผ่านมาพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งมีนามเดิมว่า “จ้อย” หรือ “ทองดี” เป็นนักรบผู้เชี่ยวชาญในการออกศึกทุกรูปแบบและเป็นผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมที่ชาวอุตรดิตถ์ต้องน้อมรำลึกถึง


                สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง)

19:30 น.      เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

เงื่อนไขการยกเลิก

สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน๊อต 081-611-5123

Visitors: 50,746