ทัวร์เที่ยวไทย - เมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน

TFS002: ทัวร์เที่ยวไทย - เมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน  3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  17 - 19 พฤศจิกายน 2564

ราคาท่านละ  8,500 บาท (จาก 13,500 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 4 คัน

รับลูกทัวร์ : 24 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฮ่องสอน – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เข้าที่พัก

11.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณเคาน์เตอร์ 15 สายการบิน Nok Air โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

อาหารกลางวัน (อิสระ ตามอัธยาศรัย ไม่รวมในค่าทัวร์)

14.20 น.      ออกเดินทางสู่ จ.เแม่ฮ่องสอน โดยเที่ยวบินที่ DD154 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที)

15.45 น.      เดินทางถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน

ยามเย็น        นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชม พระธาตุดอยกองมู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก  จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

ยามเย็น      นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมอิมพิเรียล แม่ฮ่องสอน

                  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านไข่มุก

ยามค่ำ       หลังอาหารมื้อเย็น พาท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนจุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือจะมีชาวไทใหญ่ ชาวเขา เข้ามาขายสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทางฝั่งวัดก็จะคึกคักไปด้วยเหล่าพอค้าแม่ค้าที่มาจับจองนำของมาวางขายมีทั้งอาหารพื้นเมือง(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอื่นๆ

นำท่านเดินทางกลับเข้าโรงแรม  ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ดอยแม่อูคอ ชมทุ่งดอกบัวตอง – กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า สะพานไม้ซูตองเป้ – เข้าที่พัก

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปที่ ดอยแม่อูคอ ชม ทุ่งดอกบัวตอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 48 นาที) เป็นดอยที่มีลักษณะเป็นทิวเขาเขียวสูงขึ้นสลับด้วยทิวทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหลืองอร่ามทั่วเทือกเขา มีพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ ชมความงดงามของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขาพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติบนดอยซึ่งจะบานสะพรั่งเต็มที่โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนช่วงเย็นสามารถชมวิวพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้า ยามที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง พร้อมๆกับดอกบัวตองที่่เบ่งบานเต็มที่ เป็นภาพที่จะตราตรึงใจโดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านธนโภชนาขุนยวม

ยามบ่าย     นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) มีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานานแล้ว ดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่า เป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยงที่อยู่ใกล้เมือง และรถยนต์สามารถเข้าถึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆให้นักท่องเที่ยว โดยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผ้าทอ เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่รับจากที่อื่นมาจำหน่าย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าคลุมเตียง เป็นต้น

          จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ สะพานไม้ซูตองเป้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)  มีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ หรือ ความสำเร็จ  ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาวไปบนที่นาของเจ้าของที่อุทิศผืนนาถวาย  โดยสร้างเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สัก ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็กๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น  

ยามเย็น        นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก โรงแรมอิมพิเรียล แม่ฮ่องสอน

                    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านบ้านนินตรา

ยามค่ำ          นำท่านเดินทางกลับเข้าโรงแรม  ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

ภูโคลน คันทรี คลับ – ปางอุ๋ง – สนามบินแม่ฮ่องสอน – สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

ยามสาย        พาท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน คันทรี คลับ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ภูโคลน หรือ ภูโคลน คันทรี คลับ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวและการให้บริการด้าน สุขภาพ และความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในโครงการ UNSEEN IN THAILAND และSPA IN PARADISE สุดยอด 1 ใน 50 สปาในแหล่ง

          จากนั้นนำทุกท่านแวะชมอ่างเก็บน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือปางอุ๋ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋ง กลาย เป็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของ แม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนาม ว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสน และไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับยากจะลืมเลือน แม้ในกระทั่งเวลาที่หมอกเลือนลางหายไปก็ยังคงความงาม

                    จากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านรักไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) บริเวณนี้เดิมเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนยูนนานกับบ้านดิน และการชิมชาฟรี เลือกซื้อชาเป็นของฝาก มีให้เลือกหลากหลาย อาทิชาเขียว ชาอู่หลง ชามะลิ แถมเลือกซื้อของฝากอื่นๆ อาทิเช่น บ๊วยจีน ลูกท้อ เสื้อ รองเท้าจีน

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ ตามอัธยาศรัย ไม่รวมในค่าทัวร์ )

ยามบ่าย        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน พร้อมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.00 น.      เดินทางถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน

16.15 น.      ออกเดินทางโดยสายการบิน Nok Air (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที)

17.40 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Nok Air( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าอาหารมื้อแรก และค่าอาหารมื้อกลางวันที่ลีไวน์รักไทย (ท่านละ 600 บาท)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)
 •  

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ” 

 

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 24 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 44,452