ทัวร์เที่ยวไทย - เที่ยวทะเลอย่างสงบ ณ ปราณบุรี

TFS003: ทัวร์เที่ยวไทย - เที่ยวทะเลอย่างสงบ ณ ปราณบุรี 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  3 - 5 พฤศจิกายน 2564

ราคาท่านละ  4,560 บาท (จาก 7,600 บาท) 

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 4 คัน

รับลูกทัวร์ : 24 ท่าน


>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

กรุงเทพ – ประจวบคีรีขันธ์ - ถ้ำเขาหลวง– วนอุยานปราณบุรี – วัดเขากะโหลก-เขากะโหลก

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

      จากนั้นออกเดินทางไป จ.ประจวบคีรีขันธ์ แวะรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง

ยามสาย     นำท่านไปต่อยัง ถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ที่อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร  ถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมาก ซึ่งช่วงเวลาที่จะมีแสงส่องลงมาเยอะที่สุด คือประมาณ 9.30 -10.30 น. ซึ่งลักษณะของลำแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู

 

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทุกท่านแวะชม วนอุทยานปราณบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่นอกจากจะมีชายหาดบรรยากาศสวยงามและสงบเงียบให้เที่ยวชมแล้ว ยังมีเส้นทางให้เดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยจัดทำเป็นสะพานไม้ยกระดับ ทางเดินร่มรื่นมีพันธุ์ไม้หลายชนิด สามารถเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด บริเวณทางเดินติดตั้งป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วมง 20 นาที)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารยกซดซีฟู้ด

ยามบ่าย       นำทุกท่านสักการะ วัดเขากะโหลก ตั้งอยู่ในอำเภอสามร้อยยอดใกล้กับปราณบุรี ก่อนถึงหาดเขากะโหลก เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม มีพระวิหารสีทองอร่ามตาและลวดลายของพระวิหารและกำแพงที่รายล้อมสวยงาม บรรยากาศร่มรื่นสงบ เป็นธรรมชาติมองเห็นภูเขาของสามร้อยยอดอยู่รอบด้าน ทางเข้าวิหาร มียักษ์ 2 ตน เฝ้าหน้าประตูวัด ด้านหลังมีรูปปั้นของพระพิฆเนศ ภายในพระวิหาร ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็น กรมหลวงชุมพร เสร็จพ่อร.5 ที่น่าสนใจคงจะเป็นหลวงพ่อหว่าง อุตุตโม เจ้าอาวาองค์แรกของวัดเขากะโหลกแห่งนี้  ในเวลากลางคืนเมื่อมีการเปิดไฟส่องไปยังตัวอุโบสถจะส่องประกายสีทองสวยงาม

นำทุกท่าไปผ่อนคลายกันต่อที่ เขากะโหลก เป็นภูเขาลักษณะภายนอกคล้ายกระโหลก มียอดเขาสูงเพียง 25 ม เนื่องจากความชันและสลับซับซ้อนของภูเขาลูกนี้ทำให้ หาดทรายมีองค์ประกอบของเชิงเขาเป็นที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เขาทางด้านเหนือเป็นช่องทะลุขนาดใหญ่ ที่หากมองจากทะเลจะเห็นเป็นเขากะโหลกขนาดใหญ่โดยมีช่องทะลุเป็นเบ้าตากลวงโบ๋อันเป็นที่มาของชื่อเขากะโหลก

นำทุกท่านเข้าที่พักเช็คอินเข้าที่พัก ณ ตะนาวศรีรีสอร์ทปราณบุรี TanaoSri Resort

ยามเย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านจิ๋มแดง

ยามค่ำ        นำท่านกลับเข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

                

วันที่สอง     

วัดหุบตาโคตร-ล่องเรือเขาแดง-บึงบัวสามร้อยยอด-ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง-คาเฟ่Eureka beach café - ตาลสามต้น -ถนนคนเดินริมหาด

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

ยามสาย        นำทุกท่านไปยัง วัดหุบตาโคตร ตั้งอยู่ในอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นับถือของชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้ ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ทิวทัศน์โดยรอบวัดหุบตาโคตรมีทัศนียภาพที่สวยงามจากภูเขาหินปูนของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

จากนั้นนำทุกท่านไป ล่องเรือคลองเขาแดง ตั้งอยู่ในตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นคลองที่ไหลมาจาก อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด แล้วไหลต่อไปยังอ่าวไทย โดยสองฝั่งของลำคลองแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สามารถเห็นภูเขาที่สวยงามแปลกตาของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้อย่างชัดเจน จนทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าเป็น กุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์ เลยค่ะ

จากนั้นนำทุกท่านไปล่องเรือกันต่อที่ บึงบัว ทุ่งสามร้อยยอด เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีที่ราบลุ่มกว้าง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำตลอดทั้งปีเลยค่ะ มีทั้งในส่วนที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อยค่ะ รวมถึงมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างๆ ค่ะ

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารกับข้าวตายาย

ยามบ่าย     นำทุ่งท่านไปกันต่อที่ ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ตั้งอยู่ใน ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่มีความสวยงามมาก เพราะเมื่อมองลงมาจากด้านบนก็จะเห็นวิวของแม่น้ำปราณบุรีและหมู่บ้านปากน้ำปราณได้แบบชัดๆ เลยค่ะ และภายในศาลของเจ้าแม่ทับทิมทอง ก็จะประดิษฐานรูปปั้น เจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ หรือเจ้าแม่ทับทิมทอง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวปากน้ำปราณอย่างมากเลยค่ะ

นำทุกท่านแวะคลายร้อนกันที่ Eureka beach café ถ่ายรูปกับวิวสวยๆริมทะเล

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้กับ ตาลสามต้น ของจังหวัดปราณบุรีเลย

ยามเย็น        นำทุกท่าไปเดินเล่นที่เดินเล่นริมชายหาดปราณ Street Food ปากน้ำปราณ ที่อยู่ไปไม่ไกลจากตาลสามต้น

ยามค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชวนนั่ง ปากน้ำปราณ

กลับเข้าที่ตะนาวศรีรีสอร์ทปราณบุรี TanaoSri Resort ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

 

วันที่สาม     

ประจวบคีรีขันธ์-แวะซื้อของฝาก- วัดห้วยมงคล – เขาวังอุทธยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี - กรุงเทพฯ

ยามเช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย    นำทุกท่านแวะร้าน เพชรรัตน์ขายของฝากปากน้ำปราณ

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับกรุงเทพฯ(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำทุกท่านเดินทางออกจาก ประจวบคีรีขันธ์

แวะสักการะ วัดห้วยมงคล ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ  แต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อว่า วัดห้วยคต เมื่อปี พ.ศ. 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จมา แล้วจึงตั้งโครงการพระราชดำริขึ้น และได้ทรงพระราชทานนามใหม่จาก “วัดห้วยคต” เป็น “วัดห้วยมงคล”

กลางวัน          แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเอ็นจอยเพชรบุรี

ยามบ่าย        จากนั้นนำท่านไปยัง เขาวังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ ของเมืองเพชรบุรี เมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรี  สิ่งที่จะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดีย์และ อาคารสีขาวสะอาดเชาวัง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร  สิ่งที่น่าสนใจบนเขาวัง คือ  พระที่นั่ง พระตําหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรม ตะวันตกแบบ นิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ  3 ยอดด้วยกัน

18.00 น.      เดินถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ” 

 

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 24 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 56,666