ทัวร์เที่ยวไทย - เที่ยวน่าน แพร่ UNSEEN ธรรมชาติ

TFS004: ทัวร์เที่ยวไทย - สูงวัยเที่ยวไทย สูดโอโซน เที่ยวน่าน แพร่ UNSEEN ธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  5 - 7 ธันวาคม 2564

ราคาท่านละ  8,400 บาท (จาก 13,400 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 4 คัน

รับลูกทัวร์ : 24 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน – วัดภูมินทร์ – อำเภอปัว – วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต – ตูบนากาแฟ

07.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14 เคาน์เตอร์ 14 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 14 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 14 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 14 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

08.30 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที DD170

09.35 น.      ถึงสนามบินจังหวัดน่าน

                นำท่านไปกราบสักการะวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองน่าน วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

 

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ร้านเฮือนฮอม

ยามบ่าย     เดินทางสู่อำเภอปัว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

               วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ  ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน  รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

          จากนั้น เดินทางสู่วัดภูเก็ต (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

วัดภูเก็ต วัดดังที่ใครมาเมืองปัวถ้าไม่ได้มาวันนี้ ถือว่ามาไม่ถึง "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  ถือว่าเป็นวัด ที่มีภูมิทัศน์และ วิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นน้ำซับซึมมาจากใต้ดินไหล รินรวมกันเป็นลำธารให้ฝูงปลาและสัตว์น้ำอยู่อาศัย  มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

เยี่ยมชมตูบนากาแฟ ตั้งอยู่หน้าวัดภูเก็ต  เป็นทั้งที่พักโดยใช้ชื่อว่า ตูบนาไทลื้อ ส่วนร้านกาแฟตั้งอยู่ติดกับที่พัก ชื่อว่าตูบนากาแฟ  ในบรรยากาศริมทุ่งนา สามารถมาพักผ่อนนอนตูบบนไทลื้อ จิบกาแฟริมทุ่งนา  เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ให้อาหารปลา ทานข้าวแบบขันโตก แต่งตัวไทลื้อถ่ายรูปสุดเก๋ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหารที่ร้านค่ะ)

ยามเย็น     เข้าที่พัก แสงทองรีสอร์ท (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง และ เตียงคู่ มีจำนวนจำกัด เป็นสไตล์รีสอร์ท)

รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักแสงทองรีสอร์ท

ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ร้านกาแฟ ดอยสกาด – บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน – อุ่นไอมาง- เข้าตัวเมืองน่าน  

ยามเช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  และเช็คเอ้าท์ พร้อมเก็บสัมภาระ

ยามสาย      นำท่านเดินทางไปยัง ดอยสกาด ตั้งอยู่ บนเทือกเขาดอยภูคา เมื่อเข้าสู่ดอยสกาดจะเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านปลูกแทรกตามไหล่เขา บางหลังมีต้นชาหรือเมี่ยงปลูกอยู่ในบริเวณบ้านด้วย พันธุ์ที่นิยมปลูกบนดอยสกาด คือ ชาอัสสัมซึ่งมีปลูกทั้งแบบเพาะเมล็ดพันธุ์เอง และขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงทําใหการปลูกชาไม่เป็นแถวแต่ลักษณะการปลูกเป็นการปลูกใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่หรือไม้ร่มเงา เยี่ยมชม จิบชา ดริฟกาแฟ ชมวิวถ่ายภาพสวยๆ  ได้ตลอดทั้งวัน ถึงแม้ไม่ได้มาพักก็แวะมาจิบบรรยากาศได้ ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม


จากนั้นนำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

      จากนั้นพาชม บ่อเกลือสินเธาว์มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้เมื่อก่อนนี้จะมีบ่อเกลือหลายบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้น ซึ่งตั้งตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหลวงในพื้นที่เริ่ม ต้นของที่ราบแคบๆ ระหว่างเทือกเขาริมน้ำมาง ซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่าง ๆอีก 8 หมู่บ้าน บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือและบ่อใต้

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารกลิ่นไอเกลือ

ยามบ่าย        นำทุกท่านเข้ามาที่หมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขา ที่ยังอยู่ในเขต อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน หมู่บ้านสะปัน ที่นี่นับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เหมือนถูกต้องมนต์ เข้ามาภายในบรรยากาศเงียบสงบ มีเพียงถนนเส้นเล็กๆ ที่ตีขนานเทียบกับลำธารน้ำไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอหมอกปกคุลม ส่วนมุมเด็ดของหมู่บ้านก็คือสะพาน ซึ่งมีกันอยู่สองจุด คือสะพานปูนกลางหมู่บ้าน ที่ช่วงวันเสาร์จะมีถนนคนเดินเล็กๆ ให้เลือกช้อป และอีกอันคือสะพานแขวน ท้ายหมู่บ้านที่รอบๆ เป็นทุ่งนาสีเขียว ที่รับรองว่าถ่ายมุมไหนก็สวย 

อีกหนึ่งที่ที่ห้ามพลาด นั่นก็คือ อุ่นไอมาง คาเฟ่สุดชิลล์ริมลำธารแม่น้ำมาง  ที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่บริการเครื่องดื่มและเด็ดที่เมนูกาแฟดริฟแล้ว ยังมีห้องพักเต็นท์ริมน้ำให้มานอนฟิน ฟังเสียงน้ำไหลยามค่ำคืนอีกด้วย ตัวร้านเป็นบ้านไม้หลังสวย ที่ชั้นบนเปิดเป็นบาร์เล็กๆ ภายในตกแต่งสไตล์วินเทจ มากมายด้วยมุมสวย ส่วนด้านล่างเป็นโซนริมน้ำมีระเบียงใหญ่ ที่เหมาะแก่การมานั่งรับลม ชมวิวภูเขาแบบสุดสายตา เป็นอีกหนึ่งร้านซิกเนเจอร์ที่ต้องมาเยือน ไม่นั้นจะเหมือนมาไม่ถึง ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม

จากนั้น เดินทางเข้าตัวเมืองน่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ยามเย็น    นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเทวราช

             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง

ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

วัดพระธาตุเขาน้อย- จังหวัดแพร่ - คุ้มเจ้าหลวง - บ้านวงค์บุรี – วัดจอมสวรรค์ - สนามบินแพร่ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย      นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการวัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030

จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

                   นำท่านเยี่ยมชม คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำละครรอยไหม ตามประวัติบอกว่า คุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้เดิมเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย คือ เจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์อุดรฯ หรือ พระพิริยะวิไชย ซึ่งคนสมัยก่อนจะเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดว่า เจ้าเมือง หรือเจ้าหลวง ที่มีความสำคัญในฐานะผู้ปกครองเมือง จึงเรียกว่า คุ้มเจ้าหลวง หลังสร้างคุ้มนี้ได้ประมาณ 10 ปี เกิดเหตุชาวเงี้ยวมาปล้นเมืองแพร่ เจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์ต้องลี้ภัยไปอยู่เมืองหลวงพระบาง กองทหารม้าจากกรุงเทพฯที่ขึ้นไปรักษาความปลอดภัยของเมือง ได้ใช้คุ้มแห่งนี้เป็นที่ตั้งกองกำลังทหารอยู่ระยะหนึ่ง

และก็มาถึงที่ที่หลายท่านรอคอย นั่นก็คือ บ้านวงศ์บุรี ที่มีเรือนเป็นสีชมพูทั้งหลังและอีกเช่นกัน เป็นสถานที่ถ่ายทำละครรอยไหม ซึ่งถูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยเจ้าพรหม(พลวงพงษ์พิบูลย์) และ เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี (พระยาบุรีรัตน์) ช่างที่สร้างบ้านหลังนี้มาจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีน และใช้ช่างไม้พื้นถิ่น เป็นบ้านไม้สักสองชั้นแบบยุโรปประยุกต์ ฐานเป็นอิฐและซีเมนต์สูงจากพื้น 1 เมตร หลังคาสองชั้นมีช่องระบายลมระหว่างชั้นทั้งสอง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ เนื่องจากบ้านหันหน้าเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จึงมีลมพัดเย็นในฤดูร้อน 

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารขนมจีนปั๋นใจ

ยามบ่าย      นำท่านไปชมความงดงามแบบล้านนา ณ วัดจอมสวรรค์ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่พม่า และเดินทางมาค้าขายที่เมืองแพร่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ ก็ทำให้วัดโดนปล่อยให้ทรุดโทรม จนกระทั่งได้รับการบูรณะจากชาวไทยใหญ่ จุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจของวัดจอมสวรรค์ อันได้แก่ 

•โบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่ คัมภีร์โบราณที่ทำจากงาช้าง ดอกไม้หิน ปืนคาบศิลา หลวงพ่อสาน

•หลวงพ่อสานเป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรัก ปิดทอง

• พระพุทธรูปงาช้าง ศิลปะแบบพม่า

• คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ โดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็น แผ่นบางๆ

• เขียนลงรักแดง จารึกเป็นอักษรพม่าบุษบกลวดลายวิจิตรงดงามประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

 

16.00           ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานแพร่

17.15          นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD187

18.30          เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Nok Air( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ” 

 

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 24 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 44,457