ชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส

สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  21 - 24 สิงหาคม 2566

ราคาท่านละ  14,500 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,378