สูงวัย หนีไปเที่ยวอีสานเหนือ ขอนแก่น หนองบัวลำภู คีรีวงกต เชียงคาน เพชรบูรณ์

ขอนแก่น หนองบัวลำภู คีรีวงกต เชียงคาน เพชรบูรณ์ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  12 - 15 มิถุนายน 2565

ราคาท่านละ  8,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

กรุงเทพฯ – สระบุรี – วัดพระพุทธบาท – ขอนแก่น – พระธาตุแก่นนคร

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ออกเดินทางสู่จังหวัดสระบุรี  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง)

ยามสาย        จากนั้นนำทุกท่านสักการะ วัดพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ " รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็น รอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ สีเขียว มีซุ้มบันแถลงประดับ ทุกชั้น มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกโดยรอบฝาผนัง ด้านนอกปิดทอง ประดับกระจกเป็นรูปเทพพนม พุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูพระมณฑปเป็นงานศิลปกรรม ประดับมุกชั้นเยี่ยม ของ เมืองไทย 

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จ.ขอนแก่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

    นำท่านสักการะ พระมหาธาตุแก่นนคร เดิมวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมของขอนแก่น มีอายุมากว่า 200 ปี ขณะที่พระมหาธาตุแก่นนครนั้น เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 หรือแค่เพียง 24 ปีเท่านั้น สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มีความสวยงามอลังการมากๆ และบริเวณยอดพระธาตุนั้นก็จะจำลองแบบมาจากยอดพระธาตุพนมอีกทีนึง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมกลาเซียร์ ขอนแก่น หรือ เทียบเท่า

ยามเย็น        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ 

วันที่สอง     

หนองบัวลำภู – อ่างเก็บน้ำลำห้วยบอง ตาดไฮ (นั่งเรือไปไหว้พระที่ถ้ำย่าเลิศและพ่อปู่เสือสมิง) – โบราณสถาน วัดศรีคูณเมือง– พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ปี – เดินทางเข้า จ.หนองคาย

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

                 นำท่านเดินทางเดินทางไปยัง อ่างเก็บน้ำลำห้วยบอง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ถือเป็นลานต้อนรับนักท่องเที่ยวประจำชุมชน และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวหนองบัวลำภู ชมวิถีชีวิตชาวบ้านละแวกนี้ ในช่วงเช้าตรู่ที่ออกล่องเรือหาปลา ตกตอนเย็นล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกอ่าง อย่างสวยงาม พร้อมมีร้านค้าจำหน่ายอาหารอีสานแซ่บๆ ตามซุ้มนั่งกินกันในเพิงเล็กๆ ริมน้ำชมวิวริมอ่างเก็บน้ำ โดยมีภูเขาล้อมรอบเป็นฉากหลัง อ่างเก็บน้ำลำห้วยบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชาวบ้าน ต.โคกม่วง แถมเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาน้ำจืด ให้ชาวบ้านได้ออกหาปลามาขายตลอดทั้งปี โดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวกลางลำน้ำ เชื่อมจากริมอ่างข้ามไปยังเกาะกลางน้ำ พร้อมสร้างจุดชมวิว ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ที่สร้างจากความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

เอกลักษณ์ของที่นี่คือเต็มไปด้วยต้นตาลแถมมีชิงช้าต้นตาลที่ผูกไว้กับยอดต้นตาลให้แกว่งสนุกๆ เพลินๆ ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย

                ในกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็คือการนั่งเรือไปไหว้พระที่ถ้ำย่าเลิศและพ่อปู่เสือสมิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านแถวนี้ให้ความนับถือศัทรธาในความศักดิ์สิทธิ์ โดยใช้เวลานั่งเรือเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น ซึ่งบึงที่แล่นเรือไปเดิมทีจะเป็นผืนนาของชาวบ้าน แต่ช่วงหน้าน้ำทำให้น้ำท่วมสูงที่นา ชาวบ้านจึงเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสปรับเป็นหนึ่งกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ซึ่งบึงน้ำนี้จะรายล้อมไปด้วยภูเขาถึง 9 ลูกด้วยกัน และหนึ่งจุดเช็กอินสำคัญของบ้านตาดไฮ คือ เกาะกลางน้ำ โดยบนเกาะจะนี้มีดอกไม้รายล้อมสวยงาม หรือจะขึ้นไปที่หอชมวิวบนเกาะก็ได้

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย         นำท่านเดินทางประมาณ 50 นาที ชมโบราณสถาน ณ วัดศรีคูณเมือง เดิมชื่อ วัดคนชุมน้ำออกบ่อ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐ เป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยที่ดินแดนแถบนี้ เป็นที่อยู่ของชาติขอม ละว้า และลาว มีซากอุโบสถเก่าแก่ ใบเสมาหิน เป็นหินภูเขา ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปอยู่ในสถูปเรียกว่า "หลวงพ่อพระไชยเชษฐา”

 

          นำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์หอย หิน 150 ปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์  เดิมเป็นเหมืองหินทราย มีการระเบิดหินทำให้เกิดหน้าผาสูงซึ่งพบซากเปลือกหอยโบราณ  ต่อมาเหมืองถูกทิ้งร้าง ชาวบ้านได้เข้าไปพบหิน ที่มีลักษณะคล้ายเปลือกหอยสวยงาม จึงขุดขายเป็นจำนวนมาก เมื่อกรมทรัพยากรธรณีสำรวจ ได้พบว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่ มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลาย  ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่อง จักรวาลเอกภพ ระบบสุริยจักรวาล โลก แหล่งกำเนิดชีวิต วิวัฒนาการของพืช สัตว์ มนุษย์ ไดโนเสาร์ และซากดึกดำบรรพ์ ซากกระดูกไดโนเสาร์พบที่บ้านห้วยเดื่อ ซากดึกดำบรรพ์หอยหินพบที่บ้านห้วยเดื่อ จำลองหน้าผาที่พบซากหอยหิน การทำงานของนักโบราณชีววิทยา  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวความรู้ทางด้านธรรมชาติ และธรณีวิทยาของจังหวัดหนองบัวลำภูที่เป็น แหล่งค้นพบที่สำคัญ

          นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จ.หนองคาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่าน เข้าที่พัก โรงแรมรอยัลนาคารา หรือเทียบเท่า

พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ 

วันที่สาม

ชุมชนคีรีวงกต – วัดป่าภูก้อน – สกายวอล์กภูคกงิ้ว - เชียงคาน

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำทุกท่านไปที่ชุมชนคีรีวงกต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ชุมชนคีรีวงกต อ.นายูง อำเภอเหนือสุดของจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอปากชม จังหวัดเลย และทิศตะวันออกติดต่ออำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านที่โอมล้อมด้วยทิวเขาเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติ น้ำโสม-นายูง อันเป็นแหล่งก่อกำเนิดของน้ำตกห้วยพางลำธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกร

***ก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติในชุมชมจะต้องเปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กเพื่อเข้าไปในชุมชนคีรีวงกต


กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ชุมชนคีรีวงกต

ยามบ่าย       จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่  วัดป่าภูก้อน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพรากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาวถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

          นำทุท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)

นำทุกท่านชมวิว สกายวอล์กภูคกงิ้ว จุดชมวิวแห่งใหม่ของ จ.เลย สกายวอล์กพื้นกระจกใส พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน เผยเป็นจุดที่มองเห็นแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง เกิดเป็นแม่นํ้า 2 สีได้ชัดเจน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

 

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่าน เข้าที่พัก นอนนับดาว รีสอร์ท(ที่พักเป็น 1 เตียงใหญ่)หรือเทียบเท่า

พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สี่   

ตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้า - ร้านกาแฟ Pino Latte - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – กรุงเทพ

ยามเช้า         ตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้า และ รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานก็คือ ชาวบ้านเกือบทุกหลังจะลุกขึ้นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้าตรู่ ถือเป็น ประเพณีที่มีมานาน แล้ว  ซึ่งจะปฎิบัติกันแทบทุกบ้าน ตอนเช้าๆ เราจะเห็นผู้เฒ่า ผู้แก่ จะอาบน้ำแต่งตัวตั้งแถว เรียงกันยาวไปตามริมถนน เพื่อมารอพร ะบิณฑบาตรแต่เช้า ด้วยความศรัทธา วิธีการตักบาตร คือ หยิบข้าวเหนียว จากกระติ๊บมาหยิบกำมือ  เหมือนกับเราตักข้าวสวย แล้วตักใส่บาตรพระ จนครบทุกองค์

ยามสาย        นำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

ร้านกาแฟ Pino Latte   Resort  & Café  ในส่วนของร้านกาแฟสร้างแบบโมเดิรน์ดีไซน์ล้เลยทีเดียวมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายกับตู่คอนแทนเนอร์ มีดาดฟ้าสำหรับขึ้นไปกินรับลม มองไปอีกฝั่งจะเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอยู่ไม่ไกล ถือว่าเป็นร้านกาแฟที่โลเคชั่นที่สุดยอดมาก (ค่าอาหาร กาแฟ ไม่รวมในค่าทัวร์)

                    นำท่านแวะชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ จ.เพชรบูรณ์สถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูง ตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและ ลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และ เรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้าน และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป


กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง)

20.00 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง จำนวน 3 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 76,515