จันทบุรี ระยอง กินปู ดูเหยี่ยว ล่องแพเปียก บุฟเฟ่ต์ทุเรียน

จันทบุรี ระยอง 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565

ราคาท่านละ  12,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – จันทบุรี – ล่องแพเปียก – ชมเหยี่ยวแดง – ย่ำทะเลแหวก – บุพเฟ่ต์อาหารทะเล

05.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ

                    บริการอาหารกล่องและน้ำดื่ม ณ สนามบินเชียงใหม่

06.15 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ100ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที

07.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ยามสาย        นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดจันทบุรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

                    พาท่านเดินทางต่อไปยัง ปลายจันทร์ บางชัน การเดินทางสุดพิเศษที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้วิถีชุมชนชาวประมง สัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม และการต้อนรับที่แสนอบอุ่นประทับใจ  (ห้องพักจะเป็นแบบ 2 และ 4 ท่าน/ห้อง )

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่พัก (บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล)

ยามบ่าย        เชิญพักผ่อนตามอัธยาศรัย โดยทางที่พักมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องแพเปียก ดูเหยี่ยวแดงนับพัน  และย่ำทะเลแหวกสัมผัสน้ำทะเลแสนชุ่มฉ่ำ

 

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

ยามค่ำ          นำท่านเข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน – เจดีย์กลางน้ำ (จุดชมวิวบ้านหัวแหลม) – บุพเฟ่ต์ทุเรียน ณ สวนละไม – ระยอง

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านชมโบสถ์ ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น ที่ วัดปากน้ำแขมหนู แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ 

    

      จากนั้นนำทุกท่านแวะ จุดชมวิวบ้านหัวแหลม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ความโดดเด่นของจุดชมวิวบ้านหัวแหลม คือสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นทางเดินเพื่อสักการะ “เจดีย์บ้านหัวแหลม” (แต่สะพานไม้ยาวไม่ถึงเจดีย์ และจะสามารถเดินถึงก็ต่อเมื่อช่วงเวลาน้ำลด) ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง ด้วยการทำประมงในสมัยก่อนเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย และเพื่อให้การออกเรือแต่ละครั้งปลอดภัย ซึ่งสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ


กลางวัน-ยามบ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน และเที่ยวชมสวน ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ที่ สวนละไม ระยอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) สัมผัสบรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติอากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับท่านหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละแก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่น ฯลฯ เป็นต้น สนุกกับบรรยากาศ และความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆจากต้น สะดวกสบายด้วยรถบริการเข้าชมสวน สวนละไม และแวะสัมผัสกับบรรยากาศฟาร์มแกะบนเนินเขา พบกับความน่ารักของแกะ ป้อนหญ้า ป้อนนมอย่างน่ารักพร้อมสามารถเก็บภาพสวยๆกับได้ด้วย

          จากนั้น พาทุกท่านเข้าเช็คอินที่พักที่ Chatnipa Beach Resort by Morsengหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                    นำท่านกลับเข้าที่พัก…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

ย่านเมืองเก่าระยอง–Mar Sea คาเฟ่ริมทะเล – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        พาท่านแวะเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าถนนยมจินดา ซึ่งเป็นถนนสายแรกของเมืองระยองที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำระยอง เป็นแหล่งการค้าแห่งแรกของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกนี้ในอดีตนั่งเองค่ะ ที่นี่เลยจะมีกลิ่นอายของความดั้งเดิม และคลาสสิค สายชิลล์ สายฮิป แวะมาถ่ายรูปเล่นกันได้ ส่วนสายกินนั้น ก็มีร้านรวงต่างๆ ที่แนะนำให้มาลอง

กลางวัน        รับปประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        พาท่านแวะ Mar Sea ริมทะเล ระยอง สไตล์บีชคลับ พิกัดหาดสุชาดา การตกแต่งของร้านมาในสไตล์บีชคลับชิคๆ คูลๆ ติดริมหาด นอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่ดีต่อใจแล้ว วิวทิวทัศน์และบรรยากาศรอบๆ ยังสวยงามเหมือนได้ไปอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวอีกด้วย ทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจแน่นอน


14.30 น.      สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)

18:10 น       พร้อมเหินฟ้า กลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ109 ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 20 นาที

19:30 น.     เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเชียงใหม่-สุวรรรภูมิ ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บา(สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน๊อต 081-611-5123

Visitors: 88,020