หนาวนี้ไป...เชียงราย ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  26 - 28 ธันวาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 

ราคาท่านละ  14,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 101,345