ทัวร์เที่ยวไทย - TFS008 ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน

TFS008: ทัวร์เที่ยวไทย - ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน  3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  25 - 27 มกราคม 2565

ราคาท่านละ  7,60บาท (จาก 12,600 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 3 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินสุราษฎร์ธานี – วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - ล่องเรือชมคลองร้อยสาย –  โรงแรมวังใต้

09.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ) ทีมงานแจกข้าวกล่องที่สนามบิน

11.00 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD574  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที

12.10 น.      เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)

ยามบ่าย     พาท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้ไปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแล้ว ก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เดินทางต่ออีกประมาณ 1 ชั่วโมง พาท่าน ล่องเรือชมคลองร้อยสาย ชมวิถีชีวิตในบางแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดินแดนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย" ประกอบด้วยพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ต.บางใบไม้, ต.บางชนะ, ต.คลองฉนาก, ต.บางไทร, ต.คลองน้อย และ ต.บางโพธิ์ ซึ่งยังคงเอกลักษณ์และวิถีไทย ความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง สามารถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงและชาวสวนได้ทั้งการสัญจรทางบกและทางน้ำด้วยการนั่งเรือหางยาว

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านลักกี้

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมวังใต้

เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

เขื่อนรัชชประภา –  แพพันวารีย์ – นั่งเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ) – พักผ่อนตามอัธยาศัย

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร และเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์

ยามสาย     นำท่านเดินทางต่อไปยัง เขื่อนรัชชประภา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

11.30น.      จากนั้นพาทุกท่านไปยังท่าเรือ ออกเดินทางจากเขื่อนรัชชประภาด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่ พร้อมเสื้อชูชีพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เพื่อไปยัง แพพันวารีย์

กลางวัน        เช็คอินเข้าที่พัก แพพันวารีย์ และ รับประทานอาหารกลางวัน

ยามบ่าย        หลังอาหารกลางวัน ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

*** ระหว่างนี้ ท่านสามารถทำกิจกรรม พายเรือแคนู ว่ายน้ำ หน้าห้องพักได้ค่ะ ***

บนแพพันวารีย์ ไฟฟ้าและน้ำมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเครื่องปรับอากาศมีให้บริการ  17.00 น. – 09.00 น. และที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง

16.00น.       ได้เวลานำท่านชมจุดไฮไลท์นั่นก็คือ นั่งเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ)ที่มากไปด้วยยอดเขาหินปูนใหญ่-น้อย ในรูปทรงต่างๆ ตั้งโดดเด่นอยู่เหนือผืนน้ำให้เรายลโฉมกัน โดย โดยมีภูเขาหินปูนที่เป็นดาวเด่นสำคัญของเขื่อนนั่นก็คือ “เขาสามเกลอ” ยอดเขาเล็กๆ 3 ยอดที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาอวดโฉมในความแปลกตา จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภาแห่งนี้ ชมวิวสวยๆ เก็บภาพสวยระหว่างเส้นทาง ถึงหินสามเกลอจอดให้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

นั่งเรือส่องสัตว์ ชมหมอกยามเช้า – ชมวิวสันเขื่อน - สะพานแขวนเขาพัง – วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม – สนามบินสุราษฎร์ธานี – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้าตรู่       นำท่านลงเรือ Morning Safari ทัวร์นั่งเรือส่องสัตว์-ชมหมอกยามเช้า เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ที่ออกหากิน เรือแล่นออกจากแพรีสอร์ท ลัดเลาะไปตามเส้นทางเกาะแก่งต่างๆ ทำให้เราได้ชมธรรมชาติสวยงาม แปลกตาทั้งสองข้างทาง ชมที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยทางพนักงานขับเรือจะแนะนำไม่ให้ส่งเสียงดัง เพราะสัตว์ต่างๆจะตกใจและพากันหนีไปหมด

ยามเช้า       นำท่านกลับเข้าแพ รับประทานอาหารเช้า และเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติอิสระพักผ่อน เก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกกันอีกรอบ ก่อนเช็คเอ้าท์อำลาธรรมชาติที่สวยงาม

09.00 น.      เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก จากนั้นพาทุกท่านไปยังเขื่อนรัชชประภาด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่ พร้อมเสื้อชูชีพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

ยามสาย        แวะถ่ายรูป สันเขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

เดินทางต่ออีกประมาณ 10 นาที นำท่านแวะถ่ายรูปที่ สะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์) เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสัญจรข้ามคลองพระแสง ช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองในการขนพืชผลทางการเกษตร มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด ๆ

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านเรือน ณ คอน ขนมจีนเมืองคอน

ยามบ่าย        พาท่านเที่ยวชม วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)  สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดย พุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

16.30 น.       เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี

18.00 น.      นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD579 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

19.15 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Nok Air( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)
 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ” 

 

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 50,738