พาสูงวัยเที่ยวก่อนใคร หลังจากเปิดเกาะ ภูเก็ต ปิเละ อ่าวมาหยา

ภูเก็ต ปิเละ อ่าวมาหยา 

พิเศษ!! พาล่องเรือยอร์ชส่วนตัวชมพระอาทิตย์ตกดิน 3 วัน 2คืน

วันเดินทาง : 27 - 29 เมษายน 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 12,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง - สนามบินภูเก็ต - วัดพระทอง (วัดพระผุด) – สตรีทอาร์ตภูเก็ต - ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน ยูโรเปียน – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

08.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14-15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ (ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

09.30 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 001 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  

10.50 น.     ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต

                       นำทุกท่านสักการะ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งของวัดพระทองอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ. พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามที่จะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนต้องล้มเลิก

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย      นำท่านแวะชม ถ่ายรูปกับ สตรีทอาร์ตภูเก็ต สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงาม และยังมีเสน่ห์เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตที่แฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆ

 

 

                    จากนั้นนำทุกท่านมาต่อกันที่ ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน ยูโรเปียน ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อนที่ชาวยุโรปเข้ามาในภูเก็ต

          จากนั้นนำทุกท่านเข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมวรบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

ยามเย็น        นำทุกท่านดื่มดำกับการล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก พร้อมมื้อดินเนอร์ โดยเรือยอร์ช แบบ Join(อาหารเย็นบนเรือ : สเต๊กไก่และไวน์แดง)

ยามค่ำ       เข้าที่พัก ราตรีสวีสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

ท่าเรือแหลมงา – เกาะไผ่–เกาะพีพีดอน –  อ่าวปิเละ – อ่าวมาหยา

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.45 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมงา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที(โปรแกรมวันนี้เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ด เป็นแบบ Join ทัวร์ค่ะ ดังนั้นจะไม่สามารถระบุที่นั่งได้)

                    มีอาหารว่าง เช่น ขนมปังปิ้ง ชา กาแฟ บริการก่อนขึ้นเรือ

09:00 น.      นำทุกท่านออกจาก ท่าเรือแหลมงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ไปยัง เกาะพีพี เกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

 

10:00 น.      เดินทางสู่ เกาะไผ่ ชมความงามของชายหาดที่ขาวละเอียด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าคราม พักผ่อนตามแนวต้นสนทะเลที่มองไกลๆ คล้ายทิวไผ่ ดำนำชมปะการัง และปลาสวยงามบริเวณรอบเกาะ

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก ณ เกาะพีพีดอน

ยามบ่าย        เดินทางเข้าชม อ่าวปิเละ สระว่ายน้ำกลางทะเลที่สวยติดอันดับโลก พร้อมทำกิจกรรมหลากหลาย แพดเดิ้ล บอร์ด หรือ นั่งเรือหางยาว (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ล่องเรือผ่านถ้ำไวกิ้ง สถานที่ที่ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชื่อ Captain Cook ในถ้ำแห่งนี้ยังมีภาพเขียนโบราณเก่าแก่อายุหลายร้อยปี จากนั้นเดินทางไปถ่ายรูปฝูงลิงแสมที่ หาดลิง

               จากนั้นนำทุกท่านสู่ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังก้องโลก “The Bleach” พักผ่อนตามชายหาด

                    ได้เวลาพอสมควร สมควรแก่เวลา นำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรมวรบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคคีรี – วัดฉลอง  – สนามบินภูเก็ต - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย      นำทุกท่านไหว้พระขอพรกันที่ พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ) จากพม่า น้ำหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ***ในกรณีที่ฝนตกจะพาขึ้นชมไม่ได้ ขออนุญาตนำชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทนค่ะ

นำทุกท่านมาต่อกันที่ วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราว กับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินภูเก็ต

15.25 น.    พร้อมเหินฟ้า กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 527 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

16.45 น.    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Nok Air( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 76,512