ปาย ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย

ปาย แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  28 - 30 มิถุนายน 2565

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเชียงใหม่ - ห้วยน้ำดัง - อำเภอปาย - ลีไวน์รักไทย

05.30 น.         ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (เคาน์เตอร์ 14 ประตู 14 ) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น (แจกข้าวกล่องที่สนามบิน)

07.05 น.          ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD001 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที)

08.10 น.          เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

ยามสาย       เดินทางต่อไปยัง ห้วยน้ำดัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)                                                                                                                                                                                                        “อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง” เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดคือ พื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังเป็นทางผ่านเพื่อไปยังที่เที่ยวสุดฮิตอย่างปาย จึงทำให้หลาย ๆ คนอาจไม่รู้จักหรือได้สัมผัส แต่หากคุณได้มาเที่ยวห้วยน้ำดังแห่งนี้รับรองว่าฟินสุดๆ 

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางต่อไป 2 ชั่วโมง 45 นาที

ยามบ่าย      บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนยูนนานกับบ้านดิน และการชิมชาฟรี เลือกซื้อชาเป็นของฝาก มีให้เลือกหลากหลาย อาทิชาเขียว ชาอู่หลง ชามะลิ แถมเลือกซื้อของฝากอื่นๆ อาทิเช่น บ๊วยจีน ลูกท้อ เสื้อ รองเท้าจีน

ยามเย็น       เช็คอิน เข้าที่พัก ลีไวน์ รักไทย และ รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง และไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทางเดินเป็นแบบเนินเขา   เนื่องจากที่พักอยู่ห่างไกลความเจริญ ดังนั้น ความสะดวกสบายจึงไม่เท่ากับที่พักในเมือง)

พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ 

วันที่สอง

ปางอุ๋ง – ภูโคลน - ก๋วยเตี๋ยวจ่าโบ - หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู - อำเภอปาย

ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร และเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอาท์

ยามสาย      ทุกท่านแวะชมอ่างเก็บน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ  ปางอุ๋ง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋ง กลาย เป็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของ แม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนาม ว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสน และไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับยากจะลืมเลือน แม้ในกระทั่งเวลาที่หมอกเลือนลางหายไปก็ยังคงความงาม

ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน คันทรี คลับ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ภูโคลน หรือ ภูโคลน คันทรี คลับ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวและการให้บริการด้าน สุขภาพ และความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในโครงการ UNSEEN IN THAILAND และSPA IN PARADISE สุดยอด 1 ใน 50 สปาในแหล่ง

นำท่านเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านจ่าโบ่ ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวจ่าโบ หรือ เทียบเท่า

นำท่านลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวหลักสิบ กับวิวหลักหล้าน ณ ชุมชนจ่าโบ่ซึ่งไฮไลท์คือนั่งถ่ายภาพห้อยขาที่ร้านก๋วยเตี๋ยว  ซึ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวหลายคนนั่งรถผ่านโค้งมาพันกว่าโค้งเพื่อเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่แห่งนี้

 

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       พาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทั้งด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง  เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่ง สถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด

                     นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดน้ำฮู เป็นวัดแบบไทยล้านนา อยู่ระหว่างทางไปหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะล้านนา) ปางมารวิชัยทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ ประวัติการสร้างไม่แน่นอนแต่เชื่อกันว่าสร้างโดยพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพี่นางพระสุพรรณกัลยา พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิดได้และมีน้ำขังอยู่เสมอ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปนมัสการพระอุ่นเมือง ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเปิดโบสถ์เสียก่อน นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดมีศาลากลางน้ำ ภายในศาลามีรูปหล่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ และอัฐิของพระนางสุพรรณกัลยา

 จากนั้น เช็คอิน เข้าที่พัก ณ โรงแรม The Quarter ปาย หรือเทียบเท่า

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พร้อมนำทุกท่านเดินถนนคนเดินทางเมืองปาย

                                                             ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

 ร้านกาแฟ Coffee in Love – สะพานประวัติศาสตร์ ปาย - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย    นำทุกท่าน Check in กับ Coffee in Love  ร้านกาแฟยอดฮิตที่ใครมาปายต้องแวะ

จากนั้น เราจะนำทุกท่านไปเก็บภาพมุมต่างๆ ณ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2485 เป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมเส้นทางของปายกับโลกภายนอกสะพานเหล็กแห่งนี้ในอดีตเป็นสะพานเหล็กที่ข้ามแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ต่อมาเชียงใหม่ได้สร้างสะพานใหม่ซึ่งเป็นคอนกรีต ทางจังหวัดจึงได้ขนย้ายมาสร้างไว้ที่อำเภอปาย และท่านยังได้ ชมวิวแม่น้ำปาย อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางกลับไปยัง จ. เชียงใหม่  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       ก่อนอำลาเชียงใหม่ ไม่พลาดที่จะพาทุกท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดต้นพยอม ให้เวลาท่านได้ที่่สัมผัสความเป็นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ อาหารเชียงใหม่  จัดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย และนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาค่อนข้างถูก จนคนในเชียงใหม่มักว่าใครอยากได้อะไรต้องไปหาที่กาด

                   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

16.15 น.     นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD135 ใช้เวลาบินโดยประมาณ  1 ชั่วโมง 5 นาที

17.20น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องชั้นประหยัด สายการบินนกแอร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ นางสาวชฎารัตน ภู่วิจิตร”

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 76,512