รถไฟลาวความเร็วสูง เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  20 - 23 ธันวาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 

ราคาท่านละ  26,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 148,270