เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เมืองชวนฝันแห่งเอเชีย

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  26-29 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  26,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส VIP 30 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,774