ตะลอนเที่ยว ฟังตำนานเล่าขานพื้นเมือง อำนาจเจริญ ยโสธร

อำนาจเจริญ ยโสธร 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง:  16 - 18 กรกฎาคม 2566

ราคาท่านละ  10,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 148,293