ท่องทั่วแดนอีสานกลาง-ใต้

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง:  9 - 12 สิงหาคม 2565

ราคาท่านละ  9,500 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

กรุงเทพฯ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร  – วัดทุ่งเศรษฐี – กาฬสินธุ์ – เข้าที่พัก จ.กาฬสินธุ์

06.00 น.         ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต

(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

                        นำท่านเดินทางไปยัง จ.ขอนแก่น (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย            พาท่านเที่ยวชม พระมหาธาตุแก่นนคร  ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีความสูง 80 ม. มีพระจุลธาตุ 4 องค์ใน 4 มุม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียร พระธาตุแห่งนี้มี 9 ชั้น ชาวบ้านจึงเรียก “พระธาตุ 9 ชั้น” สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปีเมืองขอนแก่น องค์พระธาตุเป็นศิลปะแบบทวารวดี ผสมผสานอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากแห

             วัดทุ่งเศรษฐี อีกหนึ่ง วัดสวย ใน ขอนแก่น ที่มี มหาเจดีย์รัตนะ หรือ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ความโดดเด่นของมหาเจดีย์นี้ จะอยู่ที่การก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างองค์เจดีย์สามโลก นั่นก็คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และ มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์ มาจากความเชื่อที่ว่าจุดนี้คือบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 โลก ทั้งสวรรค์ มนุษย์ และเมืองบาดาลค่ะ


จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า จ.กาฬสินธุ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ยามเย็น       นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก Farisa Garden Hotel หรือเทียบเท่า (***เนื่องจากกาฬสินธุ์จังหวัดเล็กๆ จึงมีโรงแรมให้บริการไม่มากค่ะ)

ยามค่ำ          รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                    เข้าที่พักพักผ่อน…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ 

วันที่สอง     

พระธาตุยาคู – จ.ร้อยเอ็ด – วัดประชาคมวนาราม – หอโหวดร้อยเอ็ด – Street Art Roi Et – จ.ยโสธร – พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (ให้เลือกสั่งเป็นเมนูต่อท่าน) และเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

ยามสาย       นำท่านสักการะ พระธาตุยาคู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อความเป็นสิริ พระธาตุยาคูเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดที่พบในเมืองฟ้าแดด สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ถูกทำลายหลังจากเมืองต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามต่อเชียงโสมตั้งแต่อดีต คำว่าญาคูในภาษาอีสานหมายถึงพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับความเคารพหรือบวชมานาน เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระผู้ใหญ่ จึงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง จ.ร้อยเอ็ด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

           ชมวัดประชาคมวนาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดป่ากุง เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่ทำจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่นับว่าสวยงามมากๆ  และยิ่งใหญ่มากเช่นเดียวกัน โดยจำลองแบบมาจาก บุโรพุทโธ ของประเทศอินโดนีเซีย

              ชม “หอโหวด” หอคอยชมเมืองความสูง 101 เมตร ตามชื่อของจังหวัด เทียบเท่าความสูงของตึก 35 ชั้น โดดเด่นตระหง่านกลางเมืองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด หน้าบึงพลาญชัยภายในหอคอยสูงตระหง่านแบ่งพื้นที่ใช้สอยจริง จำนวน 12 ชั้น เช่น ชั้นบนสุด คือ ชั้น 35 เป็นหอพระซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด, ชั้น 34 เป็นหอชมทัศนียภาพเมืองร้อยเอ็ดได้แบบ 360 องศา นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร Sky Walk ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ประดับตกแต่งงดงามมีการสอดแทรกเรื่องราวท้องถิ่นกับความร่วมสมัย เช่น ดอกอินทนิลบก ดอกไม้ประจำจังหวัด ที่ทำจากคริสตัล เป็นต้น

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางต่อไปยัง Street Art Roi Et แวะถ่ายรูปกับกำแพงสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในอีสาน ถือได้ว่าเป็น Landmark สุดเก๋แห่งหนึ่งของเมืองร้อยเอ็ด

นำท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดยโสธร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

    นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พญาคันคากหรือ พิพิธภัณฑ์คางคก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัดยโสธร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สอดแทรกตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสาน เกี่ยวกับตำนาน พญาคางคกและประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดัง ตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นรูปคางคกขนาดยักษ์เป็นอาคารสูง 5 ชั้น หรือประมาณ 19 เมตร พื้นที่ประมาณ 835 ตารางเมตร และนิทรรศการภายในจะบอกเรื่องเกี่ยวกับที่มาของบั้งไฟ โดยจัดฉายเป็นภาพยนตร์ 4 มิติ และนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่าง ๆ ที่พบได้ในเมืองไทยที่มีอยู่กว่า 20 ชนิด และมีการรวบรวมของดีทางด้านเกษตรกรรม ของเมืองยโสธรไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของจังหวัดยโสธร

ยามเย็น        นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก โรงแรมเจ.พี.ดิเอ็มเมอรัล หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่านกลับเข้าที่พัก…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

 ศรีสะเกษ – วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ – วัดศรีบึงบูรพ์ – สุรินทร์ –  หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

ยามสาย        เดินทางไปยัง จ.ศรีสะเกษ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า

                    วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ด้วยความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ลอยอยู่กลางน้ำอย่างสวยงามแปลกตา  ทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของศรีสะเกษ

               วัดศรีบึงบูรพ์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความประสงค์ของ พระอาจารย์ศรี จันทสาโร ที่ตั้งใจอยากจะสร้างพุทธสถานและเทวสถานเพื่อเป็นที่บำเพ็ญเพียรของพระสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอีกด้วย ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรม และธรรมชาติรอบด้าน จึงทำให้ที่นี่นับเป็นหนึ่งในวัดสวยแห่งอีสานทางใต้

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        เดินทางต่อสู่ จังหวัดสุรินทร์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า

                 นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ เป็นสถานที่ดำเนินงานตามโครงการนำช้างคืนถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุขโดยจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การแสดงของช้าง พิพิธภัณฑ์ช้าง และการแสดงช้างเล่นน้ำ เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักในตัวเมืองสุรินทร์

ยามเย็น        นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก โรงแรมทองธารินทร์ หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่านกลับเข้าที่พัก…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สี่   

บุรีรัมย์ – ปราสาทเมืองต่ำ – ปราสาทพนมรุ้ง – กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์

ยามสาย        เดินทางไปยังจังหวัด บุรีรัมย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งสร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อถวายพระศิวะมีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชน ปราสาทหินเมืองต่ำมีรูปแบบที่แตกต่างจากปราสาทแห่งอื่นๆ ที่จะมีปรางค์องค์ใหญ่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยปรางค์ขนาดเล็กกว่าทั้ง 4 มุม ลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลง อันเดียวกัน เรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศเหนือใต้ แถวหน้า 3 องค์ องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อื่น ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจานวน 2 องค์ วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่อง ของปรางค์ 3 องค์ ในแถวแรก ทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์ พร้อมกันโดยไม่มี องค์หนึ่งมาบดบัง คำว่า เมืองต่ำไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณ สถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้ง อยู่บน พื้นราบ ส่วนปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนเชิงเขา ซึ่งทั้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทพนมรุ้งอยู่ไม่ห่างกันมาก คือห่างกันเพียง 8 กิโลเมตร นอกจากนี้วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุของปราสาทเมืองต่ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนำมา เป็นส่วนประกอบในการทาพระเครื่อง ที่เรียกว่า "พระสมเด็จจิตรลดา" อีกด้วย

 

จากนั้นไปชม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บน เขาพนมรุ้งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คาดว่า พนมรุ้งนั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่าภูเขาใหญ่ ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ความงดงามและความยิ่งใหญ่ ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรม

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง

20:00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระค่าจอง 50%
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 88,019