อเมริกาตะวันตก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส

อเมริกาตะวันตก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส 11 วัน 9 คืน

วันเดินทาง: 9 - 19 พฤศจิกายน 2565

ราคาท่านละ  159,000 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัส

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก (9 พฤศจิกายน 2565)   

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนาริตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก – ซานฟรานซิสโก - Golden GateBridge – The Palace of Fine Arts –PIER 39

05.00 น.      คณะลูกทัวร์ฟ้าใส หัวใจฟรุ้งฟริ้ง พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.05 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ JL708 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 50 นาที)

15.55 น.เดินทางถึงสนามบินนาริตะเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (รอเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 15 นาที)

18.10 น. เหินฟ้าต่อจากญี่ปุ่น สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ JL 058 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 10 นาที)

***อาหารและเครื่องดื่มมีให้บริการบนเครื่อง***

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

10.20 น.เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ***แถว ตม (ตรวจคนเข้าเมือง) ค่อนข้างยาวค่ะ***และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าโรงแรม

เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักเดินทางทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง เพราะซานฟรานซิสโกมีทั้งธรรมชาติที่สวยงาม อากาศเย็นสบายและสดชื่นตลอดทั้งปี ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายหมอก เพราะจะมีหมอกขาวปกคลุมอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวเก๋ ๆ ชิค ๆ ให้ได้ไปเที่ยวชมหลากหลายแบบ กลายเป็นมนตร์เสน่ห์ที่ทำให้ซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

***เวลาที่อเมริกา โซน Pacific time ช้ากว่าเมืองไทย 15 ชั่วโมง***

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านแวะชม สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) เป็นสะพานทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ถัดจากนั้นพาท่านเที่ยวชม Palace of Fine Arts คือสิ่งปลูกสร้างอาคารทรงวิหารกรีกโรมัน ถูกสร้างขึ้นในปี 1915 เนื่องในนิทรรศการนานาชาติปานามา-แปซิฟิก จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสร้างคลองปานามา มีการบูรณะครั้งใหญ่โดยรื้อให้เหลือแต่โครงสำคัญจากนั้นก็สร้างทับใหม่เพื่อให้สวยงามดังเดิม ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบกลายเป็นที่อยู่อาศัยเหลือเพียง Palace of Fine Arts เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะต่างๆ ของเมือง เป็นสถานที่สุดโรแมนติกที่คู่รักมักมาจัดงานแต่งงานหรือถ่ายภาพสวยๆ กัน

          จบวันด้วยการพาท่านเที่ยวชม ท่าเรือ 39(Pier 39) ชิลล์ริมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมสิงโตทะเล ที่นอนอาบแดดและเล่นกันอยู่บนทุ่นลอยน้ำของท่าเรือ 39 นอกจากนี้ยังมี แหล่งช้อปปิ้ง ร้านค้าข้างทาง ความบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร เครื่องเล่นต่างๆ เช่นกัน


ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                    นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Best Western หรือเทียบเท่า

                    ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่สอง (10 พฤศจิกายน 2565)    

อุทยานแห่งชาติ Yosemite Naitonal Park– เมือง Fresno

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        พาท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านภูเขาที่สูงชัน น้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และต้นสนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขตนี้เท่านั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที่โดนผ่าครึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตินี้เองทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1984 

           นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองเฟรสโน่ (Fresno) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เมืองทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้หุบเขา ซานโจอาคิน และมีแม่น้ำซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของรัฐ ซึ่งในยุคกลางศตวรรษที่ 18  มีชื่อเสียงในยุคตื่นทอง (Gold Rush Period) เป็นอย่างมาก

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Best Western หรือเทียบเท่า

                    ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่สาม (11 พฤศจิกายน 2565)          

Los Angeles – Hollywood Boulevard – Beverly Hill – Shopping

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินทางสู่ นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ใน รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่าง เบเวอรี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นที่พักของเหล่าดาราดังในวงการมายา

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเที่ยวไปยัง ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็นจำนวนมาก มีถนนสายหลัก 3 แห่ง ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาที่นี้ ได้แก่ ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคล่ำไปด้วยคลับ และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืน ถนนฮอลลีวูด มี ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ และถนนเมลโรส (Melrose Avenue) สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลาย นอกจากนี้ ก็ไม่ควรพลาดกับ โกดัก เธียร์เตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการ์ทุกปี

          จากนั้นนำท่านผ่านชมย่านดัง เบเวอลี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นย่านพักสุดหรูของเหล่าคนดังดาราฮอลลีวูด เป็นย่านที่โด่งดังมากที่สุดในลอสแอนเจลิส ซึ่งบ้านแถวนี้ยังมีราคาที่สูงมากด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่อง อาทิเช่น Beverly Hillbillies 

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Best Western หรือเทียบเท่า

                    ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่สี่ (12 พฤศจิกายน 2565)  

San Diego – เรือรบสหรัฐ USS Midway Museum – Balboa Park

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง San Diego ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ USS Midway อยู่บนเส้นทางริมน้ำ San Diego เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกองทัพสหรัฐฯ ชมความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์กองทัพอเมริกันก่อนที่จะปลดประจำการ เรือรบลำนี้คือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ประจำการนานที่สุดในศตวรรษที่20โดยกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน 1945 ถึงปฏิบัติการพายุทะเลทรายในปี 1991 ปัจจุบันเรือรบขนาด 296 เมตรได้กลายมาเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการกว่า 60 ห้อง ไฮไลท์อยู่ที่ดาดฟ้าของเรือ ที่มีเครื่องบินรบที่ผ่านการบูรณะมาแล้วกว่า 29 ลำ สถานที่แห่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถย้อนเวลากลับไปได้พร้อมเหล่าลูกเรือรุ่นแรกเริ่มของเรือ Midway ฟังเสียงของพวกเขาผ่านทัวร์พร้อมเสียงบรรยายซึ่งพวกเขาคอยนำเสนอเรื่องราวชีวิตประจำวันในทะเลโดยตรง ทางประวัติศาสตร์ของอเมริกานี้

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        จากนั้นนำท่านสู่Balboa Park หนึ่งในสวนกลางเมืองที่ใหญ่สุดของสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในสวนที่มีความหลากหลายที่สุดในโลก เต็มไปด้วยทางเดินและสวน พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ โรงละคร ร้านอาหาร และสวนสัตว์ชื่อดังระดับโลก

    ภายในสวน Balboa Park มีสถานที่น่าสนใจหลายที่ ไม่ว่าจะเป็น San Diego Museum of Air and Space พิพิธภัณฑ์ทางอากาศและอวกาศซานดิเอโกเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในสวนสาธารณะBalboaตั้งแต่เริ่มเปิดทำการในปี 1963 ที่นี่มียานบินหลายสิบลำชมบอลลูนชนิดบรรจุอากาศร้อนจากปี 1783 และยานอวกาศ Commandmodule ของจริงที่ใช้ในภารกิจ Apollo 9 ขององค์การNASA ชมโมเดลเครื่องบินจำลอง Lockheed Vega ที่นักบินหญิง Amelia Earhart ได้ขับทำสถิติไว้ถึงสองครั้งโมเดลจำลองนี้ได้ถูกใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Amelia โดยมีฮิลลารี่สแวงค์เป็นนักแสดงนำ

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Best Western หรือเทียบเท่า

                    ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่ห้า (13 พฤศจิกายน 2565)     

San Diego – Barstow Factory Outlet – Las Vegas  

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินทางสู่เมือง ลาสเวกัส Las Vegas เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ระหว่างทาง

ยามบ่าย        ระหว่างทาง นำทุกท่านแวะชมเมืองบาร์สโตว์ เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด นำท่านช้อปปิ้งที่ Barstow Factory Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาขายส่งตรงจากโรงงานให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Coach, ecco, Levi’s, Polo, Tommy Hilfiger, Sketchers, Timberland, Quicksilver, Samsonite, Banana Republic, Michel Kors, Swarovski, Nike, Calvin Klein, Guess, Gap, Old Navy, Nautica, Fossil, Ray-Ban,  ผ้าปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครัว, ของเด็กเล่น,ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยตั้งแต่ 30 - 50%

ยามเย็น        เดินทางถึง Las Vegas

จากนั้น นำทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Harrah’s หรือเทียบเท่า

                    ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่หก (14 พฤศจิกายน 2565)     

Zion National Park– Horseshoe Bend

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านออกเดินทำงสู่ “อุทยานแห่งชาติไซออน” (ZION NATIONAL PARK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของรัฐยูทาห์ (UTAH) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกา โดยแต่เดิมนั้นอุทยานมีชื่อว่า MUKUNTUWEAP NATIONAL MONUMENT และได้มีการเปลี่ยนเป็นอุทยานแห่งชาติไซออนในปี 1918 โดย ไซออน (ZION) เป็นคำในภาษาฮิบรู โบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย โดยสภาพภูมิ ประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูมิทัศน์ทะเลทราย ประกอบไปด้วยภูเขา หน้าผาหินทราย หุบเขาลึก ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่ สำหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่คุณจะต้องไม่พลาดไปเยือน คือ หุบเขาไซออน หรือ ไซออน แคนยอน (ZION CANYON) แคนยอนที่มีความยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมาณ 800 เมตร ตื่นเต้นไปกับ ความงดงามของทัศนียภาพหน้าผาหินทรายที่ตั้งสูง 2,000ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางสู่ ฮอร์สชู เบนด์ (HORSESHOE BEND) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง จุดโค้งของแม่น้ำ โคโลราโด ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูป เกือกม้าสีเขียวมรกตโอบล้อมกับแกรนด์แคนยอนหินทราย

 

ยามค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Best Western หรือเทียบเท่า

                    ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่เจ็ด (15 พฤศจิกายน 2565)     

Antelope Canyon – Lake Powell

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ยามสาย        นำท่านเข้าชม ANTELOPE CANYON ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี จนทำให้ผนังถ้ำเกิดริ้วลายคล้ายเกลียวคลื่นเว้าแหว่งตามซอกถ้ำ ทำให้เกิดช่องหินที่เป็นริ้วสวยงาม เล่นแสงกระทบกับดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง ทำให้แต่ละช่วงเวลาของวัน ภูเขาหินทรายเหล่านี้มีสีสันที่ต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีสีสีนที่แตกต่างกันออกไปด้วย อันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นโทนสีอ่อน เป็นต้น

Antelope Canyon จะมีส่วน Upper และ Lower ขอสงวนสิทธิ์ เลือกให้ลูกทัวร์ไปอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

นำท่านชม ทะเลสาบพาวเวลล์ Lake Powell เป็นทะเลสาบเทียม ตั้งอยู่บนแม่น้ำโคโลราโด คร่อมชายแดนระหว่างรัฐยูทาห์ (Utah) และรัฐแอริโซนา (Arizona) ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำ สำหรับเขื่อนเกลนแคนยอน (Glen Canyon Dam) เขื่อนคอนกรีตซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และควบคุมการไหลของแม่น้ำโคโลราโด และถือเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยความจุน้ำที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาจากทะเลสาบมีด (Lake Mead) โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 24,322,000 เอเคอร์ 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำทุกท่านเดินทางกลับ Las Vegas ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

ยามค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Harrah’s หรือเทียบเท่า

***วันนี้จะเข้าที่พักช้าและรับประทานอาหารเย็นช้า (ประมาณ 20.30 น.) นะคะ

                    ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่แปด (16 พฤศจิกายน 2565)    

Los Angeles – Rodeo Drive – ช้อบปิ้ง Costco  

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        ออกเดินทางสู่ เมือง Los Angeles (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        เดินทางถึง Los Angelesอีกสถานที่หนึ่งที่หากว่าไม่ได้ไป ก็เหมือนมาไม่ถึง Beverly Hills นั่นก็คือย่าน Rodeo Drive ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งสุดหรูชื่อดังของ Beverly Hills ที่ทอดตัวยาวตั้งแต่  Wilshire Boulevard ไปจนถึง Santa Monica Boulevard โดยร้านค้าที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้นั้น มีตั้งแต่แบรนด์ดังระดับโลกเกือบทุกแบรนด์ ไปจนถึงห้องเสื้อชั้นสูง ที่เหล่าดาราคนดัง นิยมมาตัดชุด เพื่อออกงานสำคัญๆทั้งหลาย อย่างงานเดินพรมแดง

นำทุกท่านช้อบปิ้งห้างค้าส่งที่ยอดนิยมของชาวอเมริกัน นั่นก็คือ Costco ที่นี่ท่านจะได้ซื้อของดี

 ราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร วิตามิน ครีมบำรุง เสื้อผ้า ต่างๆ

***     โปรแกรมพาช้อบปิ้งที่ Cosco อาจมีการเปลี่ยนวันและเวลา ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้ในแต่ละโปรแกรม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีในโปรแกรมแน่นอนค่ะ เพราะ Cosco มีบริการทุกเมืองของอเมริกา ***

ยามค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Best Western หรือเทียบเท่า

^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่เก้า (17 พฤศจิกายน 2565)     

ลอสแอนเจลิส – ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        ออกเดินทางสู่สนามบิน Los Angeles เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.30 น.      บินสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL015 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง )

วันที่สิบ (18 พฤศจิกายน 2565) :   

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

17.30 น.      เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (รอเปลี่ยนเครื่อง 6 ชั่วโมง 35 นาที)

วันที่สิบเอ็ด (19 พฤศจิกายน 2565) :    

สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ

00.05 น.     เหินฟ้าต่อจากญี่ปุ่น สู่สนามบินสุวรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ JL 033 (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง)

05.05 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***เที่ยวบินและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทั้งนั้น ขออนุญาตคำนึงถึงผลประโยชน์ของลุกทัวร์เป็นหลักสำคัญค่ะ***

 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ซานฟรานซิสโก และ ลอสแองเจิลลิส - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 kg.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมาย

***ในอเมริกาไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10-12 ชม. /วัน

 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                        
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด  
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าหัวหน้าทัวร์/ ค่าไกด์ท้องถิ่นและผู้ดูแลลูกทัวร์ตลอดการเดินทาง  

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 5,600 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ                                                                             
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน                                                                                                                                           
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)                                                                                      
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

สำหรับท่านที่มีวีซ่าอเมริกา

 • ชำระค่าจองท่านละ 70,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

 

สำหรับท่านที่ไม่มีวีซ่าอเมริกา

 • ชำระค่าวีซ่าท่านละ 5,600 บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้)
 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 70,000 บาท

*** ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงินค่ามัดจำ 100% ค่ะ***

 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
 • ชำระโดยบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 

                เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวัน เดินทางได้


Visitors: 88,013