เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลองเบย์

เวียดนามเหนือ 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง :  10 - 15 ธันวาคม 2566

ราคาท่านละ  36,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,786