เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  12 - 15 ธันวาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัส 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  24,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,378