ลองแพไม้ไผ่ ณ เมืองคอง แดนเทวดา แลนด์มาร์คแห่งเมืองเชียงใหม่

วันเดย์ทริปเมืองคอง

วันเดินทาง :  20 กรกฎาคม 2565

ราคาท่านละ  1,89บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 88,016