สูงวัยผจญภัย ไปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 25 – 27 ตุลาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP

ราคาท่านละ 14,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 81,745