ชุมพร กินปูห้อยขา ดำน้ำดูปะการัง ล่องแพพะโต๊ะ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 5 – 7 ตุลาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP

ราคาท่านละ 14,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 81,734