ลำพูน เมืองรองต้องห้ามพลาด ชมเทศกาลโคมแสนดวง

ลำพูน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  29 - 31 ตุลาคม 2566

ราคาท่านละ  10,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,781