ลำพูน เมืองรองต้องห้ามพลาด ชมเทศกาลโคมแสนดวง 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP

ราคาท่านละ 13,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 101,345