เวียดนามเหนือ น้ำตกเต๋อเทียน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 2 – 4 ตุลาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 20,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 148,293