ลาวใต้ ปากเซ ชมน้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเชีย

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 1. 25 – 27 กันยายน 2566 (เต็มแล้ว)

2. 28-30 กันยายน 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP

ราคาท่านละ 12,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 129,377