ลาวใต้ ปากเซ ชมน้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเชีย 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 10 – 12 ตุลาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP

ราคาท่านละ 16,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 111,454