เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : 17 – 20 ตุลาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 23,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 101,351