เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : 11 – 14 มิถุนายน 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 21,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 129,378