สวรรค์แห่งขุนเขา พิษณุโลก เนินมะปราง

พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  11-13 ตุลาคม 2566

ราคาท่านละ  6,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,774