สุโขทัย เมืองมรดกโลก เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 2 - 4 พฤศจิกายน 2565

เดินทางโดย : รถตู้ VIP

ราคาท่านละ 8,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 101,351