พัทลุง สุดAmazing เมืองธรรมชาติ

พัทลุง 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  15-17 ตุลาคม 2566

ราคาท่านละ  13,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,781