หนีร้อน นอนหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  1 - 3 ธันวาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 

ราคาท่านละ  15,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 101,346