กัมพูชา ดินแดนอารยธรรมขอมโบราณ 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง :  18 - 23 ธันวาคม 2565

เดินทางโดย : รถตู้ VIP และ รถบัส 30 ที่นั่ง 

ราคาท่านละ  29,500 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 119,726