กัมพูชา ดินแดนอารยธรรมขอมโบราณ

กัมพูชา 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง :  10 - 15 ธันวาคม 2566

ราคาท่านละ  28,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน รถบัส 30 ที่นั่ง และ รถมินิบัส 25 ที่นั่ง (ในเสียมเรียบ)

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 148,294