เที่ยวดูไบ เลยไปอาบูดาบี 5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง :  27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัส

ราคาท่านละ  79,900 บาท (ราคาปกติ 82,500 บาท)

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 148,297