เชียงใหม่ ความงดงามในหน้าฝน ณ ป่าบงเปียง

วันเดย์ทริปเชียงใหม่

วันเดินทาง :  3 ตุลาคม 2565

ราคาท่านละ  1,75บาท (จองช่วง Early Bird เหลือท่านละ 1,250 บาท)

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,454