ทีลอซูน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ เที่ยวตากสบายใจ เมืองไม้และป่างาม

ตาก ทีลอซู

วันเดินทาง :  15-18 พฤศจิกายน 2565

ราคาท่านละ  9,900 บาท (ราคาโปร 8,900 บาท)

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,455