เที่ยวเชียงราย เมืองรองต้อง(ห้าม)พลาด ดอยตุง ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า

เชียงราย

วันเดินทาง :  21-23 ธันวาคม 2565

ราคาท่านละ  8,900 บาท (จองช่วง Early Bird เหลือท่านละ 7,900 บาท)

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,459