ดินแดนลึกลับแห่งภูลังกา ถ้ำนาคา

อุดร - บึงกาฬ

วันเดินทาง :  13-15 ธันวาคม 2565

ราคาท่านละ  13,900 บาท (จองช่วง Early Bird เหลือท่านละ 12,900 บาท)

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,454